Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby „Připojení bez kabelu +“

 1. Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datového tarifu „Připojení bez kabelu +“ (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
 2. Tyto Podmínky se vztahují na datový tarif „Připojení bez kabelu +“, který slouží pro připojení technologiemi UMTS/LTE, zpoplatňovaný měsíčně dle platného Ceníku.
 3. Datový tarif „Připojení bez kabelu +“ je určen pro zákazníky Vodafone, kteří jsou vybaveni zvláštní SIM kartou určenou pro službu „Připojení bez kabelu“ nebo „Připojení bez kabelu +“ a zároveň i modemem určeným protyto služby. Tarif je určen pro stacionární použití.
 4. Tarif je omezen maximální přenosovou rychlostí. Rychlost downloadu je 8 Mbps a rychlost uploadu 4 Mbps, v nočních hodinách může být rychlost vyšší  v závislosti na kapacitě sítě.
 5. Tarif „Připojení bez kabelu +“ je službou s omezeným přístupem k síti Internet. Vzhledem k charakteru mobilních sítí není tento tarif určený pro služby přenosu a sdílení souborů (tzv. file sharing a P2P přenos) a kontinuální přenos audio-vizuálních materiálů (tzv. streaming) a hraní online her, které mohou být zpomaleny na rychlost 256 kbps pro download i upload. Seznam protokolů datových služeb, u kterých dochází ke zpomalení na základě typu jejich protokolu, je uveden na konci těchto podmínek a může být pravidelně 4x ročně z technických důvodů aktualizován. U všech ostatních služeb dostupných prostřednictvím sítě internet, jako je například prohlížení webových stránek, posílání emailů, sociální sítě (např. Facebook) a VoIP (např. Skype) nedochází ke zpomalení po celou dobu používání tarifu.
 6. Vodafone si vyhrazuje právo nezpomalit rychlost služeb uvedených v bodě 5 na základě kapacity sítě v předchozím období (viz Seznam protokolů na konci podmínek). Tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. 
 7. Paušální platba za tarif je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jeho aktivaci/změně s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.
 8. Při deaktivaci datového tarifu v průběhu zúčtovacího období má zákazník možnost využívat datové služby po celou dobu zúčtovacího období. Při změně jakéhokoliv datového tarifu na jiný datový tarif dochází ke změně okamžitě. Při deaktivaci nedochází k poměrnému snížení ceny tarifu.
 9. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období a jejich aplikace je stálá.
 10. Datový tarif „Připojení bez kabelu +“ není možné použít v roamingu.
 11.  V případě, že datový provoz způsobený jedním zákazníkem ohrožuje integritu služeb sítě Vodafone, vyhrazuje si společnost Vodafone možnost přerušit či omezit poskytování této služby takovému zákazníkovi. V případě, že zákazník využívá datový tarif „Připojení bez kabelu +“ v rozporu s článkem 3 těchto Podmínek, vyhrazuje si společnost Vodafone možnost přerušit poskytování této služby takovému zákazníkovi.
 12. Tyto Podmínky platí pro všechny zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
 13. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky datových služeb, Podmínky uplatňování FUP na mobilní datové služby, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.
 14. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 15. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 27. 3. 2015.

 

Seznam protokolů datových služeb, které mohou být zpomaleny na základě typu jejich protokolu, a informace o aktuální kapacitě sítě pro takový datový provoz:

Nedochází ke zpomalení

Dochází ke zpomalení
- na rychlost 256 kbps pro download i upload
- po dosažení 30 GB (stav od 27. 3. 2015, může se změnit čtvrtletně)
- uplatní se pouze do konce zúčtovacího období
- do limitu se započítávají pouze níže uvedené druhy provozu

Druh datového provozu

Příklad

Druh datového provozu

Příklad

Instant Messaging Applications

Služby a aplikace pro komunikaci v reálném čase (např. ICQ, Skype, ICR, WhatsApp)

P2P Applications

Aplikace pro přenos dat mezi jednotlivými účastníky (např. DC++, eDonkey, Bittorent, uTorrent)

Mail

Běžné protokoly přenosu emailů (např. POP3, SMTP, IMAP)

File Transfer

Služby datových úložišť, veřejně dostupné souborové servery a portály s digitálním obsahem (např. RapidShare, Box, GoogleDrive). Přenos datových souborů přes komunikační služby.

Network Operations

Protokoly a služby síťové komunikace (např. DHCP, PPPoE, WHOIS)

Streaming Applications

Internetová rádia, televize a aplikace pro poskytování a šíření multimediálního obsahu (např. Vimeo, Youtube, Hulu, RSTP, CCIPTV)

VoIP

Služby internetového volání (např. SIP, Fring, Skype, H.323)

Games

Komunikace mezi hráči a hracími servery (např. xbox live, zynga, diablo)

Web Applications

Různé aplikace a služby, se kterými se můžete potkat na webu (např. Facebook, Google Mapy, Twitter, Orkut...)

Security Aplikace a protokoly pro zabezpečení síťové komunikace (např. IKE, IPSEC, SSL, HTTPS)

Legacy Protocols

Starší komunikační protokoly (např. Gopher, Netware IP)

File Systems

Komunikace potřebná pro správu a ovládání souborových systémů

Terminals

Služby vzdálené správy zařízení (např. SSH, TELNET, Pc Anywhere)

DB Transactions

Přenos dat mezi různými databázemi a komunikace s nimi (např. Oracle, SAP, SQL)

Vytisknout