Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky pro získání dárku při dobití Karty se vším všudy

 1. Tyto podmínky upravují podmínky pro získání dárku při jednorázovém dobití předplacené Karty se vším všudy.
 2. Za jednorázové dobití ve výši 200-299Kč zákazník získává SMS do sítě Vodafonu na 7 dní.
 3. Za jednorázové dobití ve výši 300-599Kč (v období od 4.7.2013 do 31.8.2013 za jednorázové dobití ve výši 300-399Kč) zákazník získává SMS do sítě Vodafonu na 7 dní + volání do sítě Vodafonu na 7 dní + 100% sleva na aktivaci tarifu Připojení na týden po dobu 7 dní.
 4. Za jednorázové dobití ve výši 600Kč (v období od 4.7.2013 do 31.8.2013 za jednorázové dobití ve výši 400Kč) a výše zákazník získává SMS do sítě Vodafonu na 14 dní + volání do sítě Vodafonu na 14 dní + 100% sleva na aktivaci tarifu Připojení na týden po dobu 14 dní.
 5. Hodnoty dobíjené částky se nesčítají, musí jít o jednorázové dobití.
 6. Dárek vždy získá dobíjené číslo, nikoli osoba, která dobití provedla.
 7. Dárek je aktivován maximálně do 24 hodin od dobití příslušného kreditu a o jeho aktivaci bude zákazník automaticky informován SMS zprávou. K využití 100% slevy na aktivaci tarifu Připojení na týden musí mít zákazník tento tarif aktivovaný s tím, že poplatek za aktivaci tohoto tarifu je naúčtován v okamžiku, kdy zákazník začne užívat datové služby. Na tento poplatek má zákazník v rámci dárku 100% slevu po dobu 7 dnů, resp. 14 dnů (tzn. kdykoliv v průběhu této doby dojde k naúčtování poplatku za tarif Připojení na týden, je na tento poplatek poskytnuta 100% sleva). Zákazník tak může po dobu dárku jednou, resp. dvakrát, využít tarif Připojení na týden zdarma. Využít slevy na Připojení na týden nelze v případě, že zákazník má aktivní jiný datový tarif nebo nezačne využívat datové služby v rámci Připojení na týden v průběhu trvání dárku.
 8. Předplacenou kartu lze dobít i opakovaně s tím, že dárek zákazník obdrží při každém takovém dobití. Pokud ovšem dojde k opakovanému dobití v rámci jednoho kalendářního dne, či v průběhu doby, po kterou je dárek aktivní, dojde k prodloužení dárku od okamžiku dobití (tzn., nedochází ke sčítání dob trvání dárků).
 9. Tarif Připojení na týden obsahuje 60MB objemu dat (FUP). Pokud bude zákazník využívat datové služby po uplynutí platnosti dárku, budou datové služby poskytovány v rámci tarifu Připojení na týden.
 10. Nárok na tuto Nabídku zaniká při přechodu na jinou předplacenou kartu, tarif či jinou platební metodu.
 11. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 12. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 13. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 14. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 4.7.2013 a nahrazují podmínky ze dne 19.2.2013.  

Vytisknout