Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Karta na víkend (Karta na míru) s tarifem Vodafone Internet v mobilu standard na 3 měsíce zdarma“

  1. Nabídku Karta na víkend (Karta na míru) s tarifem Vodafone Internet v mobilu standard na 3 měsíce (dále jen „Balíček“) může využít každý zákazník, který navštíví webovou stránku a od 23. 7. 2012 do 31. 8. 2012 si prostřednictvím této webové stránky zakoupí a aktivuje Kartu na víkend (Kartu na míru) s kreditem 350 Kč a datovým tarifem Vodafone Internet v mobilu Standard, za který mu po dobu 3 měsíců nebude účtován měsíční poplatek (ve výši 177 Kč).
  2. Datový tarif Vodafone Internet v mobilu standard disponuje 150 MB FUP (Fair User Policy) limit, po jehož dosažení během zúčtovacího období může být zákazníkovi dočasně zpomalena rychlost.
  3. Aktivací Karta na víkend (Karta na míru) dojde k automatické aktivaci datového tarifu Internet v mobilu standard, na který bude zákazníkovi první tři měsíce od jeho aktivace poskytnuta 100% sleva. Po uplynutí tří měsíců bude cena tarifu Internet v mobilu standard účtována dle platného Ceníku.
  4. Nárok na tuto slevu zaniká při přechodu na jiný datový tarif, při zrušení nebo deaktivaci datového tarifu Internet v mobilu standard, při přechodu na platební metodu Vyúčtování nebo při ukončení smlouvy.
  5. Na tuto nabídku se nevztahuje 30 denní záruka spokojenosti.
  6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz. Aktivací datového tarifu dle těchto podmínek dává zákazník automaticky svůj souhlas s těmito i dalšími podmínkami Vodafone, zejména pak ke zpracování osobních údajů zákazníka společností Vodafone dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalších právních předpisů ve smyslu Všeobecných podmínek a Informací pro zákazníka.
  7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  9. Tato nabídka je platná od 23. 7. 2012 do 31. 8. 2012. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23. 7. 2012.

Vytisknout