Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky promoakce Vodafone Neomezený & pevný internet od Vodafonu/UPC (dále jen nabídka)

Podmínky promoakce Vodafone Neomezený & pevný internet od Vodafonu/UPC (dále jen nabídka)

 1. Nabídka je určena pro firemní i nefiremní zákazníky, kteří splňují podmínky uvedené níže.
 2. Nabídka není určena pro firemní zákazníky s rámcovou smlouvou.
 3. Nabídku může využít zákazník pro potřeby služeb mobilního telefonu, tabletu, osobního počítače či jiného mobilního zařízení.
 4. Nabídka je určena pro nové i stávající zákazníky.
 5. Podmínkou nabídky je uzavření smluvního závazku na 24 měsíců a zavázání se k Minimálnímu měsíčnímu plnění. To se odvíjí od přesné kombinace služeb.
  1. Možnosti pro firemní a nefiremní zákazníky jsou:
   1. 1x tarif Vodafone neomezený a pevný internet od Vodafonu/UPC s věrnostním programem a s měsíčním poplatkem v hodnotě nejméně 300 Kč.
   2. 2x tarif Vodafone neomezený a pevný internet od Vodafonu/UPC s věrnostním programem a s měsíčním poplatkem v hodnotě nejméně 300 Kč.
   3. 3x tarif Vodafone neomezený a pevný internet od Vodafonu/UPC s věrnostním programem a s měsíčním poplatkem v hodnotě nejméně 300 Kč.
   4. 4x tarif Vodafone neomezený a pevný internet od Vodafonu/UPC s věrnostním programem a s měsíčním poplatkem v hodnotě nejméně 300 Kč.
   5. 5x tarif Vodafone neomezený a pevný internet od Vodafonu/UPC s věrnostním programem a s měsíčním poplatkem v hodnotě nejméně 300 Kč.
   6. 6x tarif Vodafone neomezený a pevný internet od Vodafonu/UPC s věrnostním programem a s měsíčním poplatkem v hodnotě nejméně 300 Kč.
  2. Možnosti pro firemní zákazníky jsou:
   1. 7x tarif Vodafone neomezený a pevný internet od Vodafonu/UPC s věrnostním programem a s měsíčním poplatkem v hodnotě nejméně 300 Kč.
   2. 8 x tarif Vodafone neomezený a pevný internet od Vodafonu/UPC s věrnostním programem a s měsíčním poplatkem v hodnotě nejméně 300 Kč.
   3. 9x tarif Vodafone neomezený a pevný internet od Vodafonu/UPC s věrnostním programem a s měsíčním poplatkem v hodnotě nejméně 300 Kč.
   4. 10x tarif Vodafone neomezený a pevný internet od Vodafonu/UPC s věrnostním programem a s měsíčním poplatkem v hodnotě nejméně 300 Kč.
 6. Zákazník může využít jakoukoli rychlost pevného připojení, a to dle dostupnosti a technických možností na jeho adrese.
 7. Zákazník o nabídku přichází v případě, že přestane splňovat podmínky pro její získání, tedy zejména pokud bude ukončen nebo změněn závazek k čerpání služeb na tarifech Vodafone Neomezený, zrušením či zvýhodněním služby pevný internet, zrušením věrnostního programu na pevném internetu od Vodafonu/UPC  či využití jakýchkoli extra slev nad rámec této nabídky, jak je uveden výše, před uplynutím doby 24 měsíců, nebo pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle). Při zrušení služeb před uplynutím doby 24 měsíců je účtováno za standardní cenu viz ceník a naúčtována standardní cena modemu či jiného zařízení dle aktuálního ceníku platného v době pořízení.
 8. Nabídku není možné využít spolu se 100% slevou na službu Připojení bez kabelu/+/Naplno.
 9. Na nabídku se nevztahuje 30denní Záruka spokojenosti.
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, Podmínky tarifů Vodafone Neomezený, Red, Business Red a tarifů Start, Podmínky datových služeb, Podmínky služby Pevný internet, Podmínky provozu služby Pevný internet a Vodafone Internet ADSL/VDSL/Optical, platný, Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání či datování (např. způsob užívání neomezeného volání či datování vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání či datování způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 12. Společnost Vodafone si vyhrazuje v souladu s roamingovou regulací uplatňovat jistá omezení spočívající v neposkytování služeb regulovaného roamingu nebo v omezení čerpání národních jednotek v rámci podmínek některých tarifů.
 13. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.
 14. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.
 15. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.
 16. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s.
 17. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 18. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2019. a platí do odvolání.

Vytisknout