Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky Nokia 6300 za 1 Kč jako dárek

 1. Telefon Nokia 6300 za 1 Kč včetně DPH (dále také jen „Nabídka“) získá každý, kdo si koupí nový telefon za standardní nebo za zvýhodněnou cenu v prodejně Vodafonu, Vodafone prodej, Vodafone firemní prodej, Vodafone péče o zákazníky a Vodafone péče o firemní zákazníky a současně si aktivuje novou SIM kartu s nabitým tarifem Nabito 700 nebo vyšším.
 2. Nabídku mohou využít pouze firemní zákazníci Vodafonu (tj. podnikatelé podle platných právních předpisů), kteří s Vodafonem neuzavřeli písemnou smlouvu.
 3. Pro koupi telefonu za zvýhodněnou cenu platí standardní podmínky uvedené tady.
 4. Nabídka platí do vyprodání zásob, nejpozději však do 30.11.2008.
 5. Tuto nabídku nelze kombinovat s nabídkou Vánoční sleva 500 Kč na telefon.
 6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv tuto Nabídku omezit či ukončit, a to bez uvedení důvodu. Změna či ukončení budou platné ode dne jejich zveřejnění na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 7. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 7.11.2008.

 

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).

Dodatek č. 1 k Podmínkám nabídky Nokia 6300 za 1 Kč jako dárek

 1. Podmínky Nabídky Nokia 6300 za 1 Kč jako dárek se mění takto:
  1. Nabídka platí do vyprodání zásob, nejpozději však do 31.12.2008.
 2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 1.12.2008.

Vytisknout