Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky předplaceného tarifu “Karta pro partu“ platné do 30. 9. 2020

  1. Tyto podmínky upravují tarif „Karta pro partu“ pro předplacené karty.
  2. Ceny jednotlivých služeb a účtování hovorů na Kartě pro partu je uvedeno v Ceníku.
  3. Na Kartě pro partu lze nastavit Program čtyřka se zvýhodněnou cenou volání 1,90 Kč/min. až na 4 čísla v rámci mobilních sítí v ČR (kromě speciálních čísel). Nastavení skupiny volaných čísel při aktivaci programu a změny čísel jsou zdarma.
  4. Není-li uvedeno jinak, je na Kartě pro partu nastaven základní datový tarif Připojení na měsíc.
  5. Z důvodu ochrany Vodafonu před zneužitím nabídek spojených s Kartou pro partu nebude při přechodu na jinou předplacenou kartu nebo při změně platební metody na Vyúčtování (tzn. při přechodu z předplacených služeb na Vyúčtování) převeden na úhradu Vyúčtování nevyčerpaný kredit.
  6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
  7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  8. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2019 a nahrazují podmínky ze dne 1. 4. 2017.

Vytisknout