Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Program kamarádi na 2 roky zdarma

  1. Nabídka Program kamarádi na 2 roky zdarma (dále též jen „nabídka“) je určena nefiremním a také firemním nesmluvním zákazníkům. (dále jen „zákazníci“), kteří si pořídí v době platnosti novou SIMkartu přes e-shop www.vodafone.cz, nebo přes jiný prodejní kanál Vodafone.
  2. V rámci nabídky zákazník získává 100% slevu na Program kamarádi po celou dobu, co používá balíček 400 minut za 1000 kč vrámci svého Tarifu na míru, nejdéle pak dva roky od pořízení SIMkarty.
  3. Zákazník o slevu přijde v případě deaktivace Programu kamarádi a v případe změny balíčku 400 minut na jiný.
  4. Nárok na tuto nabídku musí zákazníci uplatnit současně s učiněním objednávky. V opačném případě zákazník ztrácí na nabídku nárok.
  5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  6. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
  7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  8. Tato nabídka je platná od 7.6.2010 - 30.6.2010.

Vytisknout