Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „speciální edice Společných tarifů na míru“ - platné do 29.1.2014

 1. Nabídka slevy pro speciální edice Společných tarifů na míru (dále též jen „Nabídka“) je určena všem novým i stávajícím zákazníkům bez písemné smlouvy a představuje slevu poskytovanou na Společné tarify na míru.
 2. Nabídka se vztahuje na různé kombinace balíčků v rámci Společného tarifu na míru, které si zákazník aktivoval nebo si nově aktivuje. Podmínkou pro získán a trvání Nabídky je aktivní tarif Společný tarif na míru (Balíček Počet čísel, jakýkoliv balíček společné minuty) a aktivní datový tarif Internet v mobilu nebo Internet v mobilu Naplno u všech členů Společného tarifu na míru (tzn. u všech telefonních čísel zařazených pod tento tarif).
 3. Při splnění podmínky uvedené výše je poskytována sleva 50% na měsíční poplatek za počet členů Společného tarifu na míru napořád.
 4. Sleva bude poskytnuta pro nové zákazníky při pořízení Společného tarifu na míru, stávajícím zákazníkům po vyžádání od dalšího zúčtovacího období.
 5. Nabídka je kombinovatelná s pořízením zvýhodněného telefonu.
 6. Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání Nabídky a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání Nabídky některou z podmínek. Nárok na tuto Nabídku zaniká zejména při přechodu na jiný datový tarif (u jakéhokoliv člena Společného tarifu na míru) či při zrušení datového tarifu Internet v mobilu/Internet v mobilu Naplno. V případě, že zákazník přestane splňovat podmínky pro trvání Nabídky, nemá na slevu 50% nárok a bude mu účtována cena dle aktuálního Ceníku služeb.
 7. Tuto Nabídku nelze kombinovat s programem Vyzkoušej a kup, tzn. že pokud zákazník v době trvání Nabídky využije u datového tarifu Vodafone Internet v mobilu program Vyzkoušej a kup, tak nemá na poskytnutí Nabídky nárok a obráceně.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky Společných Tarifů na míru a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto podmínky nabývají účinnosti 1.11.2011

Vytisknout