Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky „Sleva na tarif Připojení bez kabelu a Připojení bez kabelu+ k tarifům Red+ a Business Red+“ (dále jen „nabídka“)

 1. Tato nabídka je určena pro firemní i nefiremní zákazníky, kteří v rozhodné době využívají tarif Red+ a Business Red+. Rozhodná doba je doba, kdy zákazník žádá o tuto nabídku.
 2. Pokud si zákazník k nové nebo stávající SIM kartě aktivuje tarif Red+, nebo Business Red+ a zaváže se k minimálnímu měsíčnímu plnění uvedenému níže na 24 měsíců, získá:

  A. Tarif Red+ a Minimální měsíční plnění 1490 na 24 měsíců:

  • Při závazku ve výši 249 Kč na 24 měsíců získá zákazník slevu 50 % na aktivovaný tarif Připojení bez kabelu+ na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na dané SIM kartě.
  • Modem Huawei LTE CPE B310 za 1 Kč pouze při nové aktivaci Připojení bez kabelu+.

  B. Tarif Red+ a Minimální měsíční plnění 1490 na 24 měsíců:

  • Při koupi modemu Huawei LTE CPE B310 (pokud již zákazník modem nevlastní) za standardní cenu (dle aktuálního Ceníku) získá zákazník nárok na slevu 100 % na aktivovaný tarif Připojení bez kabelu na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na dané SIM kartě.

  C. Tarif Business Red+ a Minimální měsíční plnění 1790 na 24 měsíců:

  • získá nárok na slevu 100 % na aktivovaný tarif Připojení bez kabelu+ na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na dané SIM kartě.
  • Modem Huawei LTE CPE B310 za 1 Kč pouze při nové aktivaci Připojení bez kabelu+.
 3. Zákazník ztrácí nárok na slevu  - zvýhodnění na tarif i na modem (viz výše) v případě, přestane-li splňovat podmínky pro její získání, tedy zejména pokud bude ukončen závazek k čerpání služeb na tarifech Red+ a Business Red+, jak je uveden výše, před uplynutím doby 24 měsíců, nebo pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle). Tarif Připojení bez kabelu a Připojení bez kabelu+ je účtováno za standardní cenu viz ceník a naúčtována standardní cena modemu dle aktuálního ceníku platný v době pořízení.
 4. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronický komunikací, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, Podmínky Red+ tarifů, Podmínky služby Připojení bez kabelu+ a Připojení bez kabelu, platný Ceník služeb a podmínky uvedení v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 5. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s.
 6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 7. Tyto podmínky nabývají účinnosti 1.3.2016.

Vytisknout