Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky „Předplacené karty 30“

 1. Tyto podmínky upravují speciální podmínky předplacené karty Vodafone s názvem „Předplacená karta 30“. 
 2. Ceny jednotlivých služeb a účtování hovorů na „Předplacené kartě 30“ jsou uvedeny v Ceníku.
 3. Po dosažení denní útraty 30 Kč za služby uvedené v Bodě 7 získává zákazník až do konce dne benefit neomezeného volání a SMS do všech sítí a dodatečný objem dat min. 300 MB. Benefit lze využívat v rámci České republiky a v roamingové Zóně 1.
 4. Denní limit pro útratu je počítán vždy od začátku dne (od 00:00:00) do půlnoci téhož dne (do 23:59:59).
 5. Základní denní objem dat je 400 MB, z toho min. 300 MB zdarma. Účtováno je vždy za každých započatých 10 MB.
 6. Dodatečný denní objem dat 300 MB v rámci benefitu je uveden v jeho minimální výši a je odvozen od využívání dat v rámci denní útraty 30 Kč. Pokud zákazník dosáhne denního limitu pouze prostřednictvím volání a SMS, obdrží v rámci benefitu 400 MB dat. V případě dosažení denního limitu datovou spotřebou (tzn. 10 x 10 MB = 100 MB), získává zákazník v rámci benefitu 300 MB dat. Dodatečný objem dat je platný vždy do půlnoci a nespotřebovaná data se nepřevádí do dalšího dne.
 7. Do denního limitu 30 Kč se počítají volání a SMS do všech sítí a datový tarif účtovaný po 10 MB v rámci České republiky a roamingové Zóny 1.
 8. Do denního limitu 30 Kč se nepočítají ostatní služby – např. platby třetím stranám, Premium SMS, platby za služby Vodafone (např. Balíčky ke kartám, Vodafone Pass, apod.), MMS zprávy, volání a SMS do zahraničí, služby roamingové Zóně 2 a 3.
 9. Pokud si zákazník aktivuje některý z Balíčků ke kartě, ztrácí nárok na denní benefit maximální útraty 30 Kč, a služby, které nebudou zahrnuty v rámci aktivovaného Balíčku ke kartě, se budou standardně účtovat dle Ceníku. Denní benefit se automaticky aktivuje opět po skončení platnosti Balíčku ke kartě.Pokud v průběhu hovoru překročí denní útrata 30 Kč, zbytek hovoru již není účtován.
 10. Pokud zákazník vyčerpá data přidělená v rámci denního benefitu, je datové připojení zastaveno. Pro obnovení datového připojení si zákazník může jedenkrát denně přikoupit v samoobsluze Můj Vodafone dodatečný objem dat dle platného Ceníku.
 11. Z důvodu ochrany Vodafonu před zneužitím nabídek spojených s „Předplacenou kartou 30“ nebude při přechodu na jinou předplacenou kartu nebo při změně platební metody na Vyúčtování (tzn. při přechodu z předplacených služeb na Vyúčtování) převeden na úhradu Vyúčtování nevyčerpaný kredit.
 12. V případě podezření na zneužívání služeb si společnost Vodafone vymezuje právo na blokaci, deaktivaci nebo změnu služby.
 13. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 14. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 15. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2019.