Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky Vánoční nabídky - Internet v mobilu na 6 měsíců zdarma

Základní ustanovení

 1. Vánoční nabídku – Internet v mobilu na 6 měsíců zdarma (dále i jako„nabídka“) si mohou aktivovat všichni zákazníci Vodafonu, kteří využívají tarif nebo předplacenou kartu.
 2. Aktivaci nabídky je možné provést v období od 6. 11. 2008 do 31. 1. 2009 prostřednictvím Internetové samoobsluhy na www.vodafone.cz , hlasové samoobsluhy, mobilní samoobsluhy na Vodafone live!, na telefonním čísle Vodafone péče o zákazníky *77 nebo Vodafone péče o firemní zákazníky *77, prostřednictvím aktivační SMS znění „Vanoce heslo“ zaslané na telefonní číslo 7700 (heslem se rozumí heslo zákazníka do samoobsluh Vodafonu) či v provozovnách Vodafonu s výjimkou Vodafone turné a Vodafone na cestách. Nabídku je možné aktivovat pro každou SIM kartu (telefonní číslo) pouze jednou.
 3. Aktivací Vodafone nabídky získají zákazníci slevu ve výši 148,74 Kč z ceny bez DPH (tzn. 177 Kč vč. DPH) měsíčně na datové tarify Vodafone Internet v mobilu, Připojení na stálo nebo Připojení na dlouho.

  Cena vašeho datového tarifu s Vánoční nabídkou bude tedy činit:

  Datový tarif Standardní cena / měsíc Cena s Vánoční nabídkou / měsíc
  Datový tarif Standardní cena / měsíc Cena s Vánoční nabídkou / měsíc
  Vodafone Internet v mobilu 177 Kč 0 Kč
  Připojení na stálo 650 Kč 473 Kč
  Připojení na dlouho/ do 100 MB 177 Kč 0 Kč
  / do 300 MB 500 Kč 323 Kč
  / 300 MB a více 750 Kč 573 Kč

  Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH.

 4. Nabídka bude aktivována v případě zákazníků s Vodafone kartou v okamžiku obdržení potvrzující SMS, která bude zaslána zpravidla do nejbližší půlnoci. V případě tarifních zákazníků bude nabídka aktivní od nejbližší půlnoci po aktivaci dle odstavce 2 těchto podmínek. I v tomto případě bude zákazník o aktivaci vyrozuměn prostřednictvím potvrzovací SMS.
 5. Nabídku získají zákazníci s Vodafone kartou na 6 měsíců od dne aktivace (např. při aktivaci dne 16.1. v 9.00 hod. nabídla platí do 16.7. 00.00 hod.). Tarifní zákazníci získají nabídku na zbytek svého aktuálního zúčtovacího období a po celých 6 následujících zúčtovacích období.
 6. Po uplynutí doby trvání nabídky bude zákazníkovi účtována standardní cena. Zákazník bude o konci nabídky informován předem prostřednictvím SMS a může kdykoliv do dne ukončení nabídky požádat o deaktivaci daného datového tarifu ke konci bezplatného období.
 7. Změna telefonního čísla, změna nebo zrušení datového tarifu, na který je sleva čerpána, v průběhu využívání nabídky má za následek deaktivaci nabídky. Její opětovná aktivace není možná. Přerušení poskytování služeb z jakéhokoliv důvodu (např. blokování z důvodu existence dlužné částky, překročení Volacího limitu, ztráty či krádeže SIM karty) neprodlužuje dobu, po kterou je možné nabídku využívat.
 8. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 9. Vodafone má právo bez uvedení důvodu kdykoli změnit dobu, po kterou je možné nabídku aktivovat.
 10. Pokud je v podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 11. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6.11.2008.

Dodatek č. 1 k Podmínky Vánoční nabídky Internet v mobilu na 6 měsíců zdarma

 1. Podmínky Vánoční nabídky Internet v mobilu na 6 měsíců zdarma ze dne 6.11.2008 se mění takto:

  Článek 2 podmínek nově zní:

  2. Aktivaci nabídky je možné provést v období od 6. 11. 2008 do 28. 2. 2009 prostřednictvím Internetové samoobsluhy na www.vodafone.cz , hlasové samoobsluhy, mobilní samoobsluhy na Vodafone live!, na telefonním čísle Vodafone péče o zákazníky *77 nebo Vodafone péče o firemní zákazníky *77, prostřednictvím aktivační SMS znění „Vanoce heslo“ zaslané na telefonní číslo 7700 (heslem se rozumí heslo zákazníka do samoobsluh Vodafonu) či v provozovnách Vodafonu s výjimkou Vodafone turné a Vodafone na cestách. Nabídku je možné aktivovat pro každou SIM kartu (telefonní číslo) pouze jednou.
 2. V ostatním se Vánoční nabídky Internet v mobilu na 6 měsíců zdarma nemění.
 3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 30.1.2009.