Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Vodafone Roaming na den 3 dny a 31 dní, výběr Evropa (dále jen „nabídka“)

 1. Nabídka Vodafone Roaming na den 3 dny, výběr Evropa (dále také jen „Roaming 3 dny“) i Vodafone Roaming na den 31 dní, výběr Evropa jsou určené zákazníkům Vodafonu, kteří splňují níže uvedené podmínky
 2. Nabídku Roaming 3 dny lze aktivovat a používat pouze s těmito tarify: Smart 50, 100 a 250; Red LTE, RED LTE Super a Business Smart 50, 100 a 250; Business Red LTE, Business RED LTE Super. Nabídku Roaming 31 dní lze aktivovat a používat pouze s tarifem Red LTE Premium a Business Red LTE Premium, které si zákazník objednal s dobou trvání minimálně na dobu dvou let či déle. Zákazník bere na vědomí, že tuto nabídku lze využívat pouze současně s výše uvedenými tarify, které musí zůstat aktivní (využívané) po celou dobu využívání nabídky.  
 3. Tarif nelze kombinovat s ostatními datovými tarify a tarifem Vodafone Passport data na den, Vodafone Passport data na stálo a Vodafone World roaming. Tarif není určen zákazníkům s předplacenou kartou Oskarta a Studentfone. 
 4.  Nabídku lze využít pouze v těchto vybraných zemích: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Guernsey, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Manský ostrov, Martinik, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Reunion, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie a v sítích vybraných roamingových partnerů  - více na www.vodafone.cz/roamingnaden. A za denní poplatek dle aktuálně platného ceníku uvedeného na www.vodafone.cz.
 5. Aby mohl zákazník využívat tuto Nabídku, musí si jej aktivovat předem přes operátora Linky péče o zákazníky, nebo na prodejně Vodafonu. Aktivací se Roaming 3 dny/31 dní stávají standardní součástí měsíčního Vyúčtování.
 6. Čerpání jednotlivých dní začne až ve chvíli uskutečnění odchozího nebo příchozího hovoru, odchozí sms nebo využití dat a je vždy platné na 24 hodin od začátku využívání nabídky, kdykoliv v průběhu dne.
 7. V případě, že započatý hovor přesáhne 24 hodin, další poplatek se neúčtuje. V případě využívání datových služeb více jak 24 hodin, dochází k naúčtování nového denního poplatku dle bodu 3 těchto podmínek.
 8. Jestliže počet použití překročí 3 resp. 31 dní a dojde k uskutečnění odchozího nebo příchozího hovoru, odchozí sms nebo využití dat, dojde k automatické aktivaci Roaming na den za poplatek dle Ceníku.
 9. Aktivace i deaktivace nabídky je zdarma a je aktivní do té chvíle, dokud jej zákazník nedeaktivuje (např. přes linku péče o zákazníky). Jestliže je Roaming 3/31 dní součástí smluvního ujednání a minimálního měsíčního plnění má jejich deaktivace vliv na celkovou smlouvu s veškerými důsledky.
 10. Využitím nabídky zákazník za denní poplatek využívá volné minuty, SMS a data svého Domácího tarifu v zemích a za ceny uvedené v Ceníku. Nevztahuje se na skupinové služby např. Neomezené volání v síti Vodafone, Kamarádi, Kamarádi ze všech sítí, VPN atd. a zároveň na balíčky obsahující volné jednotky pouze do sítě Vodafone.  Po vyčerpání volných jednotek z domácího tarifu platí cena 3,49 Kč vč. DPH za minutu odchozího hovoru a 1,51 Kč vč. DPH za odchozí SMS.   
 11. V případě zrušení či změny Domácího tarifu dle bodu 2. na jiný tarif, se kterým již nelze Vodafone Roaming na den kombinovat, dojde k jeho automatické deaktivaci. U všech datových tarifů je nastaven maximální denní limit na využití 100 MB dat (od začátku využívání Tarifu, který je aktivní po dobu 24 hodin). Po jeho dosažení dochází ke snížení přenosové rychlosti na 32 kb/s
 12.  Na tuto nabídku či denní poplatek se nevztahují pravidla poměrného účtování.
 13. U nabídky má účastník možnost po vyčerpání denního datového limitu čerpat dodatečný objem národních dat prostřednictvím aktivace služby „Vodafone Roaming na den“ “, cena a objemy dat pro dodatečné dokoupení jsou uvedeny v Ceníku.
 14. Služba automatického dokoupení dat „Vodafone roaming na den - data nad rámec balíčku“ umožňuje nepřerušené využívání datových služeb bez snížení rychlosti připojení podle pravidel v bodě 11. V případě vyčerpání dodatečného balíčku (účtovacího kroku) je opět automaticky aktivován další balíček dodatečného objemu dat.
 15. Balíček dodatečného objemu dat poskytnutý prostřednictvím „Vodafone Roaming na den - data nad rámec balíčku“ lze využívat po dobu aktivní služby Roaming na den, nevyužitý objem dat se nepřevádí do dalšího období.
 16. Na veškeré výdaje spojené s nákupem dodatečného objemu dat se vztahují nástroje na kontrolu útraty jako je FlexiLimit a FlexiStrop.
 17. Využíváním datových služeb zákazník vyjadřuje souhlas se způsobem nákupu dodatečného objemu dat prostřednictvím služby Vodafone Roaming na den - data nad rámec balíčku a jeho cenou.
 18. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky Tarifů Smart, Red, a Red LTE; Business Smart, Business Red, a Business Red LTE; podmínky datových tarifů včetně podmínek FUP (s možností zakoupení dodatečného FUP limitu) a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 19. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 20. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 21. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 8.4.2016 .

Vytisknout