Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Extra sleva až 1000 Kč na vybrané mobilní telefony“ - platné do 10.11.2013

 1. Nabídku „Extra sleva až 1000 Kč na vybrané mobilní telefony“ může využít  zákazník, který navštíví webovou stránku Vodafone eShop, kde si pořídí novou SIM kartu a splní další podmínky této nabídky.
 2. Pro uplatnění slevy je potřeba zadat slevový kupón, který bude uveden v Internetové samoobsluze v sekci Speciální nabídky.
 3. Extra slevu až 1000 Kč na vybrané mobilní telefony získává zákazník, který si prostřednictvím stránky Vodafone eShopu zakoupí vybraný dotovaný telefon (dle podmínek zařízení a služeb za zvýhodněnou cenu), zakoupí a aktivuje na nově pořízené SIM kartě jakýkoliv Red/Business Red a zaváže se po dobu 24 měsíců od aktivace SIM karty čerpat služby Vodafone alespoň ve výši 490 Kč (včetně DPH) měsíčně. Při splnění podmínek získá zákazník slevu 1000 Kč za podmínky, že konečná cena telefonu nebude po uplatnění slevy nižší než 7 Kč (včetně DPH) (pokud by konečná cena telefonu měla být nižší než 7 Kč včetně DPH, získává zákazník slevu pouze v takové výši, aby konečná cena telefonu činila 7 Kč včetně DPH).
 4. Zákazník o Extra slevu 1000 Kč nenávratně přichází v případě, pokud přestane splňovat podmínky pro její získání, tedy zejména pokud bude ukončen závazek čerpání služeb v minimální výši 490 Kč (včetně DPH) před uplynutím doby 24 měsíců od aktivace SIM karty, nebo pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle).
 5. Sleva 1000 Kč na vybrané mobilní telefony je kombinovatelná s jinými slevami poskytovanými na cenu telefonů.
 6. Nabídku „Extra sleva až 1000 Kč na vybrané mobilní telefony“ získává zákazník pouze při koupi dotovaného mobilního telefonu prostřednictvím stránky Vodafone eShop.
 7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky služeb a zařízení za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 9. Vodafone si vyhrazuje právo jakýkoli zákaznický servis poskytovaný ze strany Vodafone (hovor s operátorem či péče na značkové prodejně Vodafone či jiných prodejních kanálech Vodafone) zpoplatnit částkou 31,26 Kč vč. DPH. . Změny nastavení služeb u svého zákaznického účtu (aktivaci a deaktivaci služeb, blokování SIM karty v případě ztráty, nastavení způsobu platby Vyúčtování atd.) může zákazník provádět bezplatně prostřednictvím Internetové, Hlasové, Kapesní mobilní či SMS samoobsluhy.
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 31. 8. 2013 a nahrazují předchozí podmínky účinné od 24. 9. 2012. 

Vytisknout