Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „50 extra minut do všech sítí“ a „100 extra minut do všech sítí“ při nákupu přes partnerská prodejní callcentra.

 1. Nabídku „50 extra minut do všech sítí“ a „100 extra minut do všech sítí“ může využít každý zákazník společnosti Vodafone, který využívá některou z Vodafone předplacených karet, změnou své předplacené karty na vybraný paušální tarif přes partnerská prodejní callcentra a splní další podmínky této nabídky.
 2. 50 extra minut do všech sítí při objednávce získává každý zákazník, který si od 10.9.2013 do 31.10.2013 prostřednictvím partnerských prodejních callcenter objedná Vodafone tarif Start 249 při závazku 249 Kč na 24 měsíců a přejde na tento tarif se svou stávající předplacenou Vodafone SIM kartou.
 3. 50 extra minut získává zákazník na dobu trvání závazku, tj. 24 měsíců.
 4. 100 extra minut do všech sítí při objednávce získává každý zákazník, který si od 10.9.2013 do 31.10.2013 prostřednictvím partnerských prodejních callcenter objedná Vodafone Red tarif do sítě 499 při závazku 490 Kč na 24 měsíců a přejde na tento tarif se svou stávající předplacenou Vodafone SIM kartou.
 5. 100 extra minut získává zákazník na dobu trvání závazku, tj. 24 měsíců.
 6. Zákazník o extra minuty nenávratně přichází v případě, pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle) nebo dojde na příslušném telefonním čísle k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování). Zákazník dále o extra minuty nenávratně přichází v případě deaktivace pořízeného tarifu (např. i při změně tarifu na jiný). V případě změny tarifu na vyšší Red tarif zákazník o Extra minuty nepřichází.
 7. Zákazník nemá nárok na žádné další zvýhodnění kromě zvýhodnění uvedeného v těchto podmínkách.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky služeb a zařízení za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10.9.2013.  

Vytisknout