Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Speciální sleva na zařízení až 4000 Kč pro firemní zákazníky

 1. Nabídka „Speciální sleva na zařízení až 4000 Kč pro firemní zákazníky“ dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu a Podmínek služby Vodafone Splátky  (dále jen Nabídka) je určena zákazníkům Vodafone, kteří splňují podmínky uvedené níže.
 2. Nabídku mohou využít pouze firemní zákazníci Vodafonu.
 3. Slevu je možné použít na telefon nebo tablet podporující LTE 900 a je stanovena dle aktivního minimálního měsíčního plnění podle tabulky níže.

  Výše slevy pro firemního zákazníka

  Úroveň Minimálního měsíčního plnění

  Výše slevy

  249 Kč

  0 Kč

  349 Kč

  0 Kč

  490 Kč 

  500 Kč

  690 Kč

  1 000 Kč

  790 Kč

  1 000 Kč

  990 Kč 

  2 000 Kč

  1 290 Kč 

  3 000 Kč

  1 490 Kč

  0 Kč

  1 790 Kč

  4 000 Kč

 4. Nárok na slevu vzniká pouze při uzavření nové či prodloužení stávající smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek se závazkem k Minimálnímu měsíčnímu plnění se zvýhodněním a jen při současném pořízení zařízení na splátky (dle Podmínek služby Vodafone splátky).
 5. Při využití nabídky získá zákazník dodatečnou slevu na cenu telefonu nebo jiného zařízení zakoupeného na splátky tak, že počáteční platba se sníží na hodnotu  od 1 Kč (vč. DPH).
 6. Slevu může zákazník získat jen na telefonním čísle, ohledně kterého byla uzavřena smlouva se závazkem Minimálního měsíčního plnění na dobu 24 měsíců.
 7. Sleva neplatí při koupi telefonu s předplacenou kartou, koupi telefonu bez využití Vodafone splátek a při koupi telefonu bez závazku Minimálního měsíčního plnění (MSL).
 8. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 9. Vodafone je oprávněn požadovat zvýšenou jistinu ve výši až 10 000 Kč.
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služby Vodafone splátky a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Tato nabídka je platná od 20. 5. 2015. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo dané podmínky změnit. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 5. 2015.

Vytisknout