Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky pro datovou kartu 30 GB

1. Datová karta 30 GB“ je speciální edicí předplacené karty, která obsahuje 30 GB dat měsíčně po dobu 3 nebo 6 měsíců.

2. „Datová karta 30 GB“ má 2 varianty:

  • a) „Datová karta 30 GB“ obsahující 30 GB měsíčně po dobu 3 měsíců za 599 Kč.
  • b) „Datová karta 30 GB“ obsahující 30 GB měsíčně po dobu 6 měsíců za 999 Kč.

3. Datový objem se obnovuje vždy k 1. kalendářnímu dni v měsíci. Nabídka platí do konce stávajícího + 3, resp. 6 následujících zúčtovacích období dle data aktivace. Po uplynutí této doby se datový objem obnoví dle platného Ceníku. V případě nedostatečné výše kreditu se aktivuje základní datový tarif Připojení na měsíc dle platného Ceníku.

4. Po vyčerpání základního objemu dat dochází k účtování dat dle platného Ceníku.

5. Karta je určena novým zákazníkům a lze ji pořídit na webových stránkách Vodafone.

6. Nabídka „Datové karty 30 GB“ platí pouze do vyprodání zásob.

7. Pro tuto kartu platí Podmínky Karty pro partu.

8. Z důvodu ochrany Vodafone před zneužitím nabídek spojených s „Datovou kartou 30 GB“ nebude při přechodu na jinou předplacenou kartu nebo při změně platební metody na Vyúčtování (tzn. při přechodu z předplacených služeb na Vyúčtování) převeden na úhradu Vyúčtování nevyčerpaný kredit ani extra kredit. Tento kredit nebude ani vyplacen v hotovosti.

9. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Podmínky pro poskytování předplacených služeb společnosti Vodafone, platný Ceník služeb, Podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.

10. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).

11. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky, s účinností ode dne oznámení na stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

12. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 20. 1. 2022.