Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Karta pro partu s kreditem 20 Kč zdarma“ od 17.10.- 20.10.2013

  1. Karta pro partu s kreditem 20 Kč zdarma (dále jen „Nabídka“) není určena k prodeji.
    Nabídku lze získa na Hobby veletrhu v Českých Budějovicích v termínu od 17.10. do 20.10.2013. V rámci této Nabídky je možné získat maximálně 1 SIM kartu na osobu.
  2. Pro tuto Nabídku platí platný Ceník a podmínky Karty pro partu společnosti Vodafone.
  3. Na tuto Nabídku se nevztahuje 30 denní záruka spokojenosti.
  4. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  5. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  7. Tato nabídka je platná od 17.10. 2013 do vyčerpání zásob 5.000 ks SIM karet, nejpozději do 20.10.2013. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17.10. 2013.

Vytisknout