Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Messenger

 1. Služba Vodafone Messenger je služba poskytovaná společností Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „společnost“), která vám umožní používat Komunikační programy (tzv. Instant Messaging), tedy umožní vám sledovat, kteří vaši „kamarádi“ jsou právě k této službě připojeni a zasílat jim zprávy, chatovat s nimi atp. a to vše v reálném čase.
 2. Abyste mohli službu používat, musíte mít
  • aktivní datový tarif
  • vytvořený ICQ nebo MSN nebo Yahoo! účet
  • mobilní telefon s mobilní softwarovou aplikací Vodafone Messenger nebo si musíte nahrát mobilní softwarovou aplikaci Vodafone Messenger do vašeho mobilního telefonu.
 3. Služba Vodafone Messenger je tzv. Multi-Headed Instant Messaging, což znamená, že poté, co si stáhnete aplikaci, se můžete přihlásit jak v síti ICQ, tak MSN i Yahoo!
 4. Při užívání služby si, prosím, uvědomte, že není možné ukládat zprávy nebo přílohy a že není možné přenášet zprávy osobě, která není přihlášena.
 5. Společnost je oprávněna z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity sítě učinit dočasná opatření, která omezí počet zpráv, který můžete poslat. Služba Vám umožnuje odeslat až 1000 zpráv denně.
 6. Cena za používání služby Vodafone Messenger je od účinnosti těchto podmínek do 31.12.2009 obsažena v ceně vašeho datového tarifu. Při používání služby jste tedy zpoplatňováni pouze za datový přenos podle vašeho datového tarifu.
 7. Kdykoli můžete zrušit užívání této služby s tím, že její užívání bude ukončeno ke konci měsíce v kterém jste službu zrušili. Do dne uvedeného v čl. 6 jste oprávněni zrušit užívání služby kdykoli a k tomu okamžiku je i její poskytování ukončeno.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách služby platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 10. Vodafone má právo bez uvedení důvodu kdykoli ukončit poskytování služby Vodafone Messenger, a to po předchozím upozornění zaslaném zákazníkům, kterých se to týká, v dostatečném časovém předstihu, nejméně jednoho měsíce.
 11. Po uplynutí doby uvedené v čl. 6 těchto podmínek vás budeme informovat o změně ceny za užívání služby formou sms na vaše telefonní číslo.
 12. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23.4. 2009.

Vytisknout