Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Kombinovaná nabídka – RedHome/RedOffice, Red+Home/ Red+Office

 1. Nabídka je určena pro firemní i nefiremní zákazníky, kteří splňují podmínky uvedené níže.
 2. Nabídka není určena pro firemní zákazníky s rámcovou smlouvou.
 3. Podmínkou nabídky je uzavření smluvního závazku na 24 měsíců a zavázání se k Minimálnímu měsíčnímu plnění. To se odvíjí od přesné kombinace služeb. Možnosti jsou:

  A. Kombinovaná nabídka Red Home/Red Office:

  • Při závazku ve výši 790 Kč na 24 měsíců získá zákazník Kombinovanou nabídku za 1177,05 Kč vč. DPH
  • Tato nabídka obsahuje: Tarif Red Naplno; balíčky Vodafone Pass – Social Pass a Chat Pass dle platného ceníku
  • Pevné připojení dle dostupnosti do rychlosti až 30/5 Mbps.
  • Možnost změny a využití nabídky s tarifem Red Naplno 10 GB za příplatek 300 Kč k Minimálnímu měsíčnímu plnění 990 Kč, s tarifem Red Naplno 20 GB za příplatek 1000 Kč k Minimálnímu měsíčnímu plnění 1490 Kč.
  • Možnost navýšení rychlost pevného připojení na 50 Mbps za příplatek 100 Kč, na 100 Mbps za příplatek 200 Kč.

   B. Kombinovaná nabídka Red+ Home/Red+ Office:

  • Při závazku ve výši 1990 Kč na 24 měsíců získá zákazník Kombinovanou nabídku za 1998,50 Kč vč. DPH.
  • Tato nabídka obsahuje: Red+; Zvětšení datového balíčku v celkové výši 10 GB; balíčky Vodafone Pass – Social Pass a Chat Pass dle platného ceníku.
  • Pevné připojení dle dostupnosti do rychlosti až 30/5 Mbps.
  • Možnost změny a využití nabídky s tarifem Red+  a celkového sdíleného datového objemu 50GB a balíčky Vodafone Pass – Social Pass, Chat Pass za příplatek 500 Kč, Kč k Minimálnímu měsíčnímu plnění 2490 K.
  • Možnost změny na vyšší rychlost pevného připojení na 50 Mbps za příplatek 100 Kč, na 100 Mbps za příplatek 200 Kč.
 4. Zákazník o Kombinovanou nabídku přichází v případě, že přestane splňovat podmínky pro její získání, tedy zejména pokud bude ukončen nebo změněn závazek k čerpání služeb na tarifech Red+, Red Naplno 5, 10 a 20 GB, zrušením či zvýhodněním balíčků Zvětšení datového balíčku, zrušením či zvýhodněním Balíčků Vodafone Pass (Social, Chat, Video, Music) či využití jakýchkoli extra slev nad rámec kombinované nabídky, jak je uveden výše, před uplynutím doby 24 měsíců, nebo pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle). Při zrušení služeb před uplynutím doby 24 měsíců je účtováno za standardní cenu viz ceník a naúčtována standardní cena modemu dle aktuálního ceníku platného v době pořízení.
 5. Kombinovanou nabídku není možné využít spolu se 100% slevou na službu Připojení bez kabelu/+/Naplno.
 6. Na Kombinovanou nabídku se nevztahuje 30denní Záruka spokojenosti.
 7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, Podmínky Red+ tarifů, Podmínky Red Naplno tarifů, Podmínky datových služeb, Podmínky služby Pevný internet, Podmínky provozu služby Pevný internet a Vodafone Internet ADSL/VDSL/Optical, platný, Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s.
 9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 10. Tyto podmínky nabývají účinnosti 27. 2. 2018. Platnost nabídky je do odvolání.

Vytisknout