Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Podmínky vánoční nabídky 2018: „Vodafone Pass na den 7krát měsíčně zdarma“

1.  Pro koho je Nabídka určena

Nabídku „Vodafone Pass na den 7krát měsíčně zdarma“ (dále jen „Nabídka“) může využít každý zákazník, který využívá služby Vodafone a splňuje podmínky uvedené níže. Nabídka neplatí pro zákazníky Vodafone OneNet. Služba Vodafone Pass umožňuje čerpání dat souvisejících s používáním definovaných zahrnutých aplikací při přístupu k zdrojům internetu bez jejich započítávání do objemu přenesených dat z balíčku dat pro univerzální použití v rámci tarifu. Aktuální přehled kombinovatelných tarifů se službou Vodafone Pass je uveden v aktuálním Ceníku .

Více informací najdete v Podmínkách služby Vodafone Pass.

2.  Přihlášení do Nabídky

Zákazník se do Nabídky přihlásí tím, že potvrdí souhlas s těmito Podmínkami v aplikaci Můj Vodafone, a to nejpozději do 20. 1. 2019.

3.  Obsah a aktivace Nabídky

Vybraný Vodafone Pass na den je možné vždy aktivovat v aplikaci Můj Vodafone na hlavní straně nebo v sekci Moje nabídky a to v období od 19. 11. 2018 do 18. 11. 2019.

Zákazník si může aktivovat Vodafone Pass na den až 7krát zdarma v každém zúčtovacím období/kalendářním měsíci od data aktivace až do 18. 11. 2019. Po tomto datu bude Nabídka ukončena.

Zákazník je o platnosti vybraného Vodafone Passu na den informován SMS zprávou při aktivaci a 1 hodinu před ukončením. Platnost je také uvedena v aplikaci Můj Vodafone.

Nevyužité Vodafone Passy na den se do následujícího zúčtovacího období/kalendářního měsíce nepřevádí. Na každé zúčtovací období/kalendářní měsíc tedy připadá maximálně 7x Vodafone Pass na den zdarma.

4.  Společná ustanovení

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky služby Vodafone Pass, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky vánoční nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

V případě podezření na zneužití Nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu na telefonním čísle.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19. 11. 2018.

Vytisknout