Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky Red+ tarifů platné

 1. Nabídka tarifů Red+,Red+40GB a Red+10GB je určena všem zákazníkům Vodafone a nabídka tarifů Business Red+, Business Red+40 GB, Business Red+10 GB a Business Red+20 GB je určena všem novým i stávajícím firemním zákazníkům - podnikatelům, kteří nevyužívají služby Vodafone na základě rámcové smlouvy (dále též jen „Tarify“).
 2. Nabídku tvoří 2 přednastavené kombinace (Red+, Red+ člen služeb pro nefiremní zákazníky a 2 pevně přednastavené kombinace služeb pro firemní zákazníky (Business Red+, Business Red+ člen), pro telefonní číslo, které zákazník vlastní nebo si nově pořídí.  Jedná se o  následující Tarify:
 • Red+,správce skupiny, obsahuje balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 2 GB, Sdílená data pro všechny čísla ve skupině. K tarifu je možné aktivovat až 3 členské tarify Red+. Správce skupiny Red+ si může navýšit datový objem prostřednictvím služby „Zvětšení datového balíčku 40 GB s 50 % slevou na 24 měsíců“ při uzavření nového smluvního závazku na 24 měsíců nebo prostřednictvím  služby „Zvětšení datového balíčku 10 GB s 50 % slevou na 24 měsíců“ při uzavření nového smluvního závazku na 24 měsíců.
 • Red+, člen skupiny, obsahuje balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Sdílená data v rámci skupiny.  Pořízení tarifu je možné pouze k aktivnímu tarifu Red+, správci skupiny s paušální platební metodou.
 • Business Red+, správce skupiny, obsahuje balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 3 GB, Sdílená data pro všechny čísla ve skupině, balíček služby Roaming na den na 3 dny pro vybrané země Evropy. K tarifu je možné aktivovat až 3 členské tarify Business Red+. Správce skupiny Business Red+ si může navýšit datový objem prostřednictvím služby „Zvětšení datového balíčku 40 GB s 75 % slevou na 24 měsíců“ při uzavření nového smluvního závazku na 24 měsíců nebo služby „Zvětšení datového balíčku 20 GB s 80 % slevou na 24 měsíců“ při uzavření nového smluvního závazku na 24 měsíců a nebo služby „Zvětšení datového balíčku 10 GB s 100 % slevou na 24 měsíců“ při uzavření nového smluvního závazku na 24 měsíců.
 • Business Red+, člen skupiny, obsahuje balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Sdílená data na v rámci skupiny, balíček služby Roaming na den na 3 dny pro vybrané země Evropy. Pořízení tarifu je možné pouze k aktivnímu tarifu Business Red+, správci skupiny s paušální platební metodou.
 1. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS, Zvětšení datového balíčku a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné.
 2. Tarify nelze kombinovat s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“, „Program kamarádi zdarma navždy“, s programem Rodina a s tarifem Vodafone Passport data, Připojení za zahraničí na den, Připojení ze zahraničí na stálo, Po svém, Balíček neomezených SMS do všech sítí pro tarif Smart 50/100, Bez Obav, Program rodina, Připojení ze zahraničí na den, Připojení ze zahraničí na stálo, Vodafone Passport data na dem, Promo Sólo natrvalo, Sólo, Blokace dat, Balíčky neomezených SMS Vodafone Fér, Neomezené volání v síti, Neomezené volání na pevnou.
 3. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace) dojde k automatické deaktivaci Tarifu a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace hlasového balíčku či balíčku SMS dojde k automatické aktivaci nulových balíčků Tarifů na míru. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení pro mobil na den. Pokud zákazník při uzavření smlouvy nebo v průběhu čerpání Tarifu aktivuje službu Vodafone Roaming na den, má možnost kdykoliv tuto službu deaktivovat a bezplatně přejít na Vodafone World Roaming, který bude účtován dle aktuálního Ceníku. Pro využití roamingového balíčku ve všech tarifech Business Red+ je možné službu využít pouze s aktivní službou Roaming na den.  V případě deaktivace tarifu RED+ nebo Business Red +, dojde k deaktivaci služeb na tarifech Red+ člen, případně Business Red+ člen a zákazníkovi budou aktivovány nulové balíčky balíčky Tarifů na míru.
 4. Pravidla služeb individuálních komponent, které není možné samostatně aktivovat:
 • Neomezené SMS Fér – neomezené smsky na všechna mobilní čísla v rámci ČR
 • Neomezené volání do všech sítí - nabízí neomezené volání do všech sítí v ČR (mobilní a pevná čísla).
 • Datové tarify – Data LTE 2 GB a Data LTE 3 GB.
 • Sdílená data+ – služba dostupná pouze pro skupinu v rámci přednastavených Red + a Business Red+ tarifů, platí pouze pro národní data.
 • Vodafone Roaming na den – 3 dny, vybrané země Evropy. Balíček je možné využít pouze při aktivní službě Roaming na den.
 • Zvětšení datového balíčku – 40 GB/20 GB/10 GB.
 1. Volné jednotky (včetně neomezeného volání a neomezených SMS) nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotext, dárcovské SMS apod.). Volné SMS nelze využít na posílání SMS zpráv na pevné linky (SMS zprávy na pevné linky jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku).
 2. Doba platnosti Tarifů a jejich jednotlivých balíčků je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifů či balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.
 3. Paušální platba za jednotlivé Tarify je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období budou cena Tarifu i počet volných jednotek balíčku vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Toto neplatí v případě balíčků s neomezenými jednotkami, u kterých nelze určit poměrnou část volných jednotek (naúčtována tedy bude pouze poměrná částka paušální platby za neomezený balíček, ale jednotky nebudou poměrně propočítány).
 4. Při změnách/rušení Tarifů, Zvětšení datového baličku či balíčků Data LTE  nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl Tarif či balíček aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky. Při deaktivaci/změně jakéhokoliv balíčku s volnými jednotkami však nedochází k převodu zbývajících jednotek z těchto balíčků, tzn. deaktivací zákazník o nevyčerpané jednotky přichází, výjimkou je balíček 50/100/250 minut do všech sítí, kdy zákazníkovi volné jednotky z balíčků převedeme a dochází k proúčtování. V případě změny z Tarifu na jiný Tarif, který obsahuje shodný hlasový či SMS balíček (např. při změně tarifu Smart 250 s balíčkem 250 minut do všech sítí na tarif Business Smart 250 s 250 minut do všech sítí dochází ke ztrátě nevyužitých volných jednotek z původního hlasového balíčku 250 minut do všech sítí).
 5. Při změnách/rušení balíčků (Neomezené SMS Fér, Neomezené volání do všech sítí)  dochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl balíček aktivní.
 6. U balíčků obsahující neomezené volání či neomezené SMS nedochází k převodu volných jednotek z těchto balíčků do dalšího zúčtovacího období.
 7. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 8. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.
 9. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.
 10. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.
 11. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Tarifů na míru, Podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 12. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 13. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 14. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17. 3. 2017 a nahrazují podmínky ze dne 2. 3. 2017.

Vytisknout