Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky nabídky „Až 18 hodin volání zdarma“

 1. Nabídka „Až 18 hodin volání zdarma“ (dále též jen „nabídka“) je určena všem firemním zákazníkům bez písemné smlouvy (dále jen „zákazníci“). Firemními zákazníky jsou podnikatelé dle platných právních předpisů (s přiděleným IČ či DIČ). Tato nabídka není určena stávajícím zákazníkům.
 2. Nárok na tuto nabídku má nový zákazník, který si v době od 1.9.2011 do 31.10.2011 aktivuje Tarif na míru a zároveň se zaváže po dobu 6 měsíců od aktivace Tarifu na míru využívat tento aktivovaný Tarif na míru a čerpat tak služby Vodafone alespoň ve výši minimálního měsíčního plnění stanoveného při aktivaci tohoto Tarifu na míru. Zákazník se současně zavazuje po tuto dobu řádně a včas hradit vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti.
 3. V rámci této nabídky získá zákazník volné minuty na dobu 6 měsíců od aktivace příslušného Tarifu na míru.

  Zákazník dostane balíček extra volných minut podle stanované výše měsíčního plnění následovně:
  1. Min.777 Kč (vč.DPH) – 60 volných minut/měsíc (celkem 6 hodin)
  2. Min.1177 Kč (vč.DPH) - 120 volných minut/měsíc (celkem 12 hodin)
  3. Min.2177 Kč (vč.DPH) - 180 volných minut/měsíc (celkem 18 hodin)
  4. Nabídka není kombinovatelná s nabídkou „druhý telefon za 1 Kč“.
 4. Tato nabídka bude poskytnuta při aktivaci příslušného Tarifu na míru. K získání této nabídky je nutná žádost zákazníka, tzn. nabídku uvedenou v těchto podmínkách zákazník nezískává automaticky splněním výše uvedených podmínek. Nárok na tuto nabídku musí zákazníci uplatnit současně s učiněním objednávky na aktivaci Tarifu na míru. Pokud zákazník nárok na nabídku včas neuplatní, nárok na nabídku zaniká.
 5. Podmínkou trvání nabídky je využívání aktivovaného Tarifu na míru po celou dobu trvání nabídky, tedy po dobu 6 měsíců. Nárok na tuto nabídku zaniká v případě, že zákazník nebude splňovat podmínky pro její získání po celou dobu trvání nabídky (tedy po dobu 6 měsíců), zejména pokud změní Tarif na míru na jiný Tarif na míru s nižším měsíčním poplatkem, nebo dojde k deaktivaci příslušného Tarifu na míru.
 6. Pokud zákazník v průběhu 6 měsíců od aktivace příslušného Tarifu na míru nedosáhne svého minimálního měsíčního plnění, je Vodafone oprávněn doúčtovat zákazníkovi rozdíl mezi jeho reálným a minimálním měsíčním plněním. Pokud dojde v průběhu 6 měsíců od aktivace Tarifu na míru k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení smlouvy pro danou SIM kartu z důvodů na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit Vodafone rozdíl mezi celkovou výší úhrad za Vodafone služby čerpané v předmětných 6 měsících od aktivace tarifu a šestinásobku nastavené výše minimálního měsíčního plnění.
 7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 10. Tato nabídka je platná od 1.9..2011 - 31.10.2011.