Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky 100 SMS k Vodafone kartě bez limitu

  1. Nabídka 100 SMS do všech sítí na první měsíc zdarma k Vodafone kartě bez limitu (dále jen „Nabídka“) je určena všem zákazníkům s Vodafone kartou bez limitu, kteří si aktivují Vodafone kartu bez limitu zakoupenou v období od 15.11.2012 do vyprodání zásob 90 000 ks karet.
  2. Maximální počet zakoupených a aktivovaných Vodafone karet bez limitu jedním zákazníkem je 5 kusů.
  3. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  4. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
  5. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  6. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 21.1.2013

Vytisknout