Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky Férových tarifů /Business Férových tarifů platné do 31.7. 2013

 1. Nabídka Férových tarifů je určena všem novým i stávajícím nefiremním zákazníkům a nabídka Business Férových tarifů je určena všem novým i stávajícím firemním zákazníkům - podnikatelům (dále též jen „Tarify“).
 2. Nabídku tvoří šest pevně přednastavených kombinací služeb tvořících Férové tarify a šest pevně přednastavených kombinací služeb tvořících Business Fér tarify, které zákazník vlastní nebo si nově pořídí.

  Jedná se o následující Tarify:

 • Business Fér 399 – balíček 50 minut Fér, balíček Neomezené SMS v síti Fér, Připojení pro mobil Standard, služba VPN firma neomezeně
 • Business Fér 599 –balíček 100 minut Fér, balíček Neomezené SMS Fér, Připojení pro mobil Super, služba VPN firma neomezeně
 • Business Fér 799 – balíček 200 minut Fér, balíček Neomezené SMS Fér, Připojení pro mobil Super, služba VPN firma neomezeně
 • Business Fér 999 – balíček 300 minut Business Fér, balíček Neomezené SMS Fér, Připojení pro mobil Premium, služba VPN firma neomezeně
 • Business Fér 1499 – balíček 600 minut Business Fér, balíček Neomezené SMS Fér, Připojení pro mobil Premium +, služba VPN firma neomezeně
 • Business Neomezeně 3299 – balíček Neomezené volání Fér, balíček Neomezené SMS Fér, Připojení pro mobil Premium +, služba VPN firma neomezeně
 • Fér tarif 399 – balíček 50 minut Fér, balíček Neomezené SMS v síti Fér, Připojení pro mobil Standard
 • Fér tarif 599 – balíček 100 minut Fér, balíček Neomezené SMS Fér, Připojení pro mobil Super
 • Fér tarif 799 – balíček 200 minut Fér, balíček Neomezené SMS Fér, Připojení pro mobil Super
 • Fér tarif 999 – balíček 300 minut Fér, balíček Neomezené SMS Fér, Připojení pro mobil Premium
 • Fér tarif 1499 – balíček 600 minut Fér, balíček Neomezené SMS Fér, Připojení pro mobil Premium +
 • Neomezený tarif 3299 – balíček Neomezené volání Fér, balíček Neomezené SMS Fér, Připojení pro mobil Premium +
 1. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS, balíček Kamarádi a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné. Tarify jsou kombinovatelné s pořízením zvýhodněného telefonu.
 2. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace) dojde k automatické deaktivaci Tarifu a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku.
 3. Tarify nelze kombinovat s nabídkou Promo Sólo natrvalo, Po svém, Sólo a s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“.
 4. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Tarifů na míru, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 5. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 7. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.8.2012.

Vytisknout