Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Vodafone Karta na míru s tarifem Internet v mobilu na 3 měsíce s 50% slevou“

  1. Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), pro zákazníky s platební metodou předplacená karta. Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
    Nabídku Vodafone Internet v mobilu s 50% slevou na 3 měsíce (dále jen „Nabídka“) může využít každý zákazník, který navštíví webovou stránku Vodafone eShop a od 15.9.2011 do 30.11.2011 si prostřednictvím této webové stránky zakoupí a aktivuje Vodafone Kartu na míru ze speciální edice (s kreditem 200 Kč) s datovým tarifem Internet v mobilu..
  2. Aktivací Vodafone Karty na míru dojde k automatické aktivaci datového tarifu Internet v mobilu, na který bude zákazníkovi první tři měsíce od jeho aktivace poskytnuta 50% sleva. Po uplynutí tří měsíců bude cena tarifu Internet v mobilu účtována dle platného Ceníku. Tarif Internet v mobilu disponuje FUP 150 MB ((Fair User Policy; limit, po jehož dosažení během zúčtovacího období může být zákazníkovi dočasně zpomalena rychlost).
  3. Zákazník je povinen zajistit, že výše předplaceného kreditu umožňuje měsíční zaúčtování ceny datového tarifu. V případě, že na předplacené kartě nebude dostatečný kredit pro zaúčtování měsíční ceny datového tarifu, dojde k jeho automatické deaktivaci. Po dobití potřebného kreditu si zákazník může opět datový tarif zaktivovat, ale bez nároku na 50% slevu.
  4. Nárok na tuto Nabídku zaniká při přechodu na jiný datový tarif, při zrušení nebo deaktivaci datového tarifu Internet v mobilu, při přechodu na platební metodu Vyúčtování nebo při ukončení smlouvy.
  5. Na tuto nabídku se nevztahuje 30 denní záruka spokojenosti.
  6. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky Tarifů na míru a podmínky jednotlivých služeb Vodafone, vše uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz. Aktivací datového tarifu dle těchto podmínek dává Uživatel automaticky svůj souhlas s těmito i dalšími podmínkami Vodafone, zejména pak ke zpracování osobních údajů Uživatele společností Vodafone dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalších právních předpisů ve smyslu Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací.
  7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky, a to vždy s účinností ode dne zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  8. Tato nabídka je platná od 19.9.2011 do 30.11.2011.