Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Red do sítě pro partnera“ k Red tarifům“ - platné do 22.1. 2014

 1. Nabídka „Tarifu Red do sítě pro partnera“ je určena všem zákazníkům Vodafone.
 2. Při využití nabídky zákazník získá tarif Red do sítě, složený z balíčku Neomezené volání do sítě Vodafone, balíček Neomezené SMS do sítě Vodafone Fér, 130 minut do všech sítí, Mobilní připojení 150 MB (dále též jen „Tarif“) s 52 % slevou na zvýhodnění na služby na 24 měsíců od data aktivace na novém telefonním čísle (SIM kartě), popř. na přenášeném telefonním čísle. Podmínky plnění minimálního měsíčního plnění u nabídky Red do sítě partnera je ve výši 249,- Kč.
 3. Nabídku „Red do sítě pro partnera“ (dále jen „Nabídka“) může využít každý zákazník, který splní níže uvedené podmínky v okamžiku aktivace Nabídky i po celou dobu trvání Nabídky:
  • zákazník s Vodafonem uzavřel smlouvu, kterou se alespoň u jednoho telefonního čísla zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění alespoň ve výši 690 Kč, nebo má na telefonním čísle aktivní tarif Neomezené volání do všech sítí se závazkem na 2 roky (dále jen „Hlavní telefonní číslo“).
  • Zákazník využívá nabídku hlavního telefonního čísla a nabídky „Red do sítě pro partnera“ na jednom zákaznickém účtu.
 4. Zákazník může využít tuto nabídku pouze jednou, tzn. že jeden zákazník, který splní podmínky pro získání nabídky, může získat max. 1 výše uvedený balíček v bodě ad 2.  
 5. Po uplynutí 24 měsíců platnost slevy automaticky končí a zákazníkovi bude účtován měsíční poplatek za tarif Red do sítě dle platného Ceníku.  Při žádosti o obnovení Nabídky je třeba splnit stejné podmínky jako při získání nabídky, viz výše.
 6. Nabídka není kombinovatelná se Zvýhodněným telefonem.
 7. Nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod rámcovou smlouvu.
 8. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné.
 9. Tarif nelzekombinovat s nabídkou Promo Sólo natrvalo, Po svém, Sólo, s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“, „Program kamarádi zdarma navždy“, s programem Rodina a s tarifem Vodafone Passport data.
 10. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace) dojde k automatické deaktivaci Tarifu a slevy na Tarif, a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace hlasového balíčku či balíčku SMS dojde k automatické aktivaci nulových balíčků Tarifů na míru. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení pro mobil na den. Dále, pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k ukončení poskytování služeb u Hlavního telefonního čísla, zákazník o slevu na Tarif rovněž nenávratně přichází, pokud není dohodnuto jinak Stejně tak zákazník ztrácí nárok na slevu na Tarif v případě, že dojde k ukončení závazku na 24 měsíců u Hlavního telefonního čísla dřív než po vypršení závazku, který je podmínkou pro získání nabídky (viz výše), zejména využitím 30 denní záruky spokojenosti nebo odstoupením zákazníka od smlouvy, ve které se zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění u Hlavního telefonního čísla nebo dojde k odloučení telefonncíh čísel ze společného zákaznického účtu, a to ať Hlavního telefonního čísla nebo čísla využívající nabídku „Red do sítě pro partnera“.
 11. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo ukončit poskytování slevy na Tarif v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či SMS ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či SMS k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání či SMS (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání či SMS způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 12. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo ukončit poskytování slevy na Tarif i v případě důvodného podezření na zneužívání Nabídky osobou, která nemá na zvýhodnění nárok.
 13. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Red tarifů a tarifu Start, Podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb, podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 14. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby). 
 15. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 16. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 5.12. 2013 a nahrazují podmínky ze dne 11.11. 2013.  

Vytisknout