Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky vánoční nabídky pro předplacené karty

 1. Vánoční nabídku pro předplacené karty (dále jen „nabídka“) mohou využít noví i stávající zákazníci společnosti Vodafone s předplacenou službou, pokud si v období platnosti nabídky dobijí kredit v níže uvedené hodnotě.
 2. Pro získání nabídky je rozhodující hodnota jednorázového dobití kreditu, hodnoty více dobití kreditu se tedy nesčítají. Celková hodnota všech dobití nesmí přesahovat výši maximálního aktuálního kreditu na jedné SIM kartě stanovenou společností Vodafone. Za dobití, která povedou k překročení tohoto maxima, nebo budou provedena po překročení tohoto maxima nelze nabídku získat.
 3. Zákazníci, kteří splní podmínky dle bodu 1 získávají tuto nabídku:

  Úroveň dobití Hodnota dobití       Benefit
  1 300 – 399 Kč neomezené SMS do sítě Vodafone v rámci České republiky na dobu 1 týdne
  2 400 – 499 Kč neomezené volání do sítě Vodafone v rámci České republiky na dobu 1 týdne
  3 500 a více Kč neomezené SMS do sítě Vodafone na dobu 1 týdne a neomezené volání do sítě Vodafone v rámci České republiky na dobu 1 týdne
 4. Nabídka zahrnuje běžné SMS a volání a neplatí pro prémiové SMS a audiotexové volání.
 5. Pro aktivaci nabídky je rozhodující okamžik připsání kreditu na účet. Vodafone nenese odpovědnost za zpoždění způsobené při připsání dobití kreditu. Nabídka bude platit od okamžiku její aktivace v den připsání kreditu a dále pak po 7 následujících dnů. O aktivaci nabídky bude zákazník informován SMS zprávou. Deaktivace proběhne automaticky bez předchozího upozornění.
 6. Pro odchozí hovory a SMS, včetně hovorů a SMS zdarma, je nutné mít kladný zůstatek kreditu
 7. Nabídka je platná od 2.11.2010 do 31.1.2011.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2.11.2010.