Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky „Member get member’’

„dále jen nabídka”

Nabídka je časově omezená od 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018

 1. Využít tento program mohou stávající zákazníci Vodafonu, kteří využívají tarif #jetovtobě.
 2. Účelem této nabídky je získání Vodafone MultiPass (Video & Music & Social) pro stávajícího i nového zákazníka.
 3. Novým zákazníkem (doporučeným) se rozumí fyzická osoba (RČ), která ještě nemá u Vodafonu aktivovánu žádnou SIM kartu minimálně po dobu 6měsíců (s výjimkou předplacené Vodafone karty). Nový zákazník se musí dostavit na pobočku Vodafonu spolu se stávajícím zákazníkem.
 4. Jako odměnu za doporučení tarifu #jetovtobě získá jak nový zákazník, tak stávající zákazník Vodafone MultiPass (Video & Music & Social) zdarma na dobu 6 měsíců. Tato lhůta běží dne následující po dni aktivace nové SIM karty.
 5. Po uplynutí 6měsíců stávající zákazníci mohou znovu doporučit tarif #jetovtobě novému zákazníkovi, který musí splňovat podmínky viz. 3.odstavec těchto podmínek a znovu získají stejnou odměnu viz. 4.odstavec těchto podmínek.
 6. Podmínkou však je, aby stávající zákazník byl přítomen u objednávky nového tarifu #jetovtobě novému zákazníkovi.
 7. Odměnu získají oba zákazníci a to prvním přihlášením do aplikace Vodafone novým zákazníkem, kdy se tímto krokem aktivuje Vodafone MultiPass oběma zákazníkům.
 8. Nárok na odměnu zaniká pro oba zákazníky ve chvíli, kdy jeden ze zákazníků ukončí nabídku do 30dní od jejího spuštění.  Nárok na odměnu pro oba zákazníky zaniká také v případě, že Vodafone eviduje u doporučujícího zákazníka dlužnou částku.
 9. Odměna nemůže být vyplacena v hotovosti a nárok na ni není převoditelný na jiné telefonní číslo.
 10. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín. Vodafone si vyhrazuje právo na zrušení programu bez náhrady. Výše uvedeným nebude dotčen nárok na získání odměny, který vznikl před zrušením programu.
 11. Tyto podmínky jsou účinné od 1. 6. 2018. Nárok na odměnu získanou v rámci programu Doporučte a získejte platného do tohoto data zůstává nedotčen.
 12. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 13. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2018

Vytisknout