Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky tarifu „Připojení bez kabelu“ pro vybraná obchodní místa

 1. Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datového tarifu „Připojení bez kabelu“ pro vybraná obchodní místa (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
 2. Nabídku tarifu „Připojení bez kabelu“ pro vybraná obchodní místa (dále jen „nabídka“) může využít každý zákazník, který:
  1. vyzkouší datový tarif „Připojení bez kabelu“ na označeném obchodním místě, které bude označeno nálepkou „Turbo Internet – Vyzkoušejte zdarma zde“ a na tomto místě požádá o aktivaci datového tarifu „Připojení bez kabelu“ na svém stávajícím telefonním čísle, popř. na novém telefonním čísle, a následně
  2. uzavře smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek pro datový tarif „Připojení bez kabelu“ na 24 měsíců s minimálním měsíčním plněním 249 Kč.
 3. Pokud zákazník využije nabídku a splní veškeré podmínky, získá odměnu ve formě stravenek společnosti SODEXO. Zákazník získá buď:
  1. První balíček stravenek v hodnotě 300 Kč po uplynutí 30 dní užívání datového tarifu „Připojení bez kabelu“ v rámci této nabídky, pokud k tomuto dni budou uhrazena veškerá vyúčtování po splatnosti. Druhý balíček stravenek v hodnotě 300 Kč po uplynutí 60 dní užívání datového tarifu „Připojení bez kabelu“ v rámci této nabídky, pokud k tomuto dni budou uhrazena veškerá vyúčtování po splatnosti. Třetí balíček stravenek v hodnotě 300 Kč po uplynutí 90 dní užívání datového tarifu „Připojení bez kabelu“ v rámci této nabídky, pokud k tomuto dni budou uhrazena veškerá vyúčtování po splatnosti. Stravenky budou zasílány na adresu zákazníka.
  2. nebo

  3. Stravenky v hodnotě 1000 Kč po uplynutí 90 dní užívání datového tarifu „Připojení bez kabelu“ v rámci této nabídky, pokud k tomuto dni budou uhrazena veškerá vyúčtování po splatnosti. Stravenky si zákazník bude moci vyzvednout na prodejně Vodafonu (podle umístění obchodního místa).
  4. Konkrétní varianta bude vždy předem uvedena přímo v příslušném obchodním místě.

 4. Podmínkou je uzavření a trvání smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek na tarif „Připojení bez kabelu“ po dobu 24 měsíců. V případě ukončení smlouvy před uplynutím 24 měsíců z jakýchkoliv důvodů, ztrácí zákazník na tuto nabídku nárok a Vodafone je oprávněn požadovat vrácení získané výhody – tzn. hodnoty poskytnutých stravenek.
 5. Nabídka je na jednotlivých obchodních místech dostupná vždy po dobu označení obchodního místa samolepkou.
 6. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služby Připojení bez kabelu, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.
 7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 8. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 31.8.2014.

Vytisknout