Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Data nad rámec balíčku zdarma“

 1. Nabídku „Data nad rámec balíčku zdarma“ (dále také jen „nabídka“ může využít každý zákazník, který využívá služby Vodafonu a za podmínek uvedených níže. Nabídka neplatí pro OneNet zákazníky.
 2. Nabídka je platná v období od 13.11.2014 do 15.1.2015 u měsíčních datových tarifů Připojení na stálo, Internet v Mobilu, Internet v Mobilu Naplno a u všech variant služeb Připojení pro mobil, Mobilní připojení, Připojení pro služby, Data LTE.
 3. V některých případech se může stát, že vám omezíme či přerušíme poskytování služby Data nad rámec balíčku, aniž bychom vás o tom stihli předem informovat:
  1. v případě důvodného podezření na zneužívání služeb (například pokud jsou služby využívány k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení) či v případě užívání služeb způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části,
  2. v případě narušení bezpečnosti či integrity naší sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení a za účelem jejich předcházení se uplatní část 3 Podmínek poskytování mobilních datových služeb zveřejněných na www.vodafone.cz.
  3. omezit nebo přerušit poskytování služeb vám na nezbytně nutnou dobu můžeme i ze závažných provozních či technických důvodů nebo na základě rozhodnutí státních orgánů či v období krizových stavů nebo z důvodu jiného obecného zájmu.
 4. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 5. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 6. Vodafone si vyhrazuje právo jakýkoli zákaznický servis poskytovaný ze strany Vodafone (hovor s operátorem či péče na značkové prodejně Vodafone či jiných prodejních kanálech Vodafone) zpoplatnit částkou 31,26 Kč vč. DPH. Změny nastavení služeb u svého zákaznického účtu (aktivaci a deaktivaci služeb, blokování SIM karty v případě ztráty, nastavení způsobu platby Vyúčtování atd.) může zákazník provádět bezplatně prostřednictvím Internetové, Hlasové, Kapesní mobilní či SMS samoobsluhy.
 7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 8. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 13.11.2014 

Vytisknout