Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky aplikace Vodafone ePokladna – platné do 13. 5 2018

I. Úvodní ustanovení

Aplikace ePokladna (dále jen „Aplikace“) umožňuje prodávat zboží či služby a elektronicky evidovat hotovostní transakce včetně plateb kartou. Ve spojení s dalšími zařízeními je možné využívat další funkcionality Aplikace, jak je uvedeno níže.

Provozovatelem Aplikace a držitelem práv k licenci je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 6064  (dále jen „Vodafone“).

Vodafone nabízí a umožňuje po předem stanovenou dobu užívat Aplikaci, aby měly třetí strany možnost seznámit se s fungováním Aplikace, kdy Vodafone v rámci připravovaných legislativních změn plánuje v budoucnu nabídnout  aplikaci, která bude umožňovat elektronicky evidovat tržby tak jak je plánováno v rámci tzv. systému elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb jakožto komunikačním kanálem mezi podnikatelem a Finanční správou.

II. Podmínky využití Aplikace

Aplikaci je možné využívat pouze na zařízeních s operačním systémem Android (min. verze 4.3) a iOS (min. verze 6). Aplikace je dostupná prostřednictvím elektronických obchodů služby Google Play a App Store.

Pro používání Aplikace není nutné trvalé připojení k internetu (Aplikace funguje v režimu offline), které je nutné pouze v okamžiku stáhnutí Aplikace.

Aplikaci může využívat fyzická osoba starší 18 let, která si stáhla a naistalovala Aplikaci na své zařízení, a která vyjádřila souhlas s těmito podmínkami (dále jen „Uživatel“) akceptací licenčních podmínek.

III. Licenční ujednání

Vodafone uděluje odběrateli pro účely užívání Aplikace nevýhradní, nepřevoditelnou, časově omezenou podlicenci po dobu zkušebního období, které je stanoveno do 31.12.2015 (dále jen „Zkušební období“) pro území České republiky k užívání aplikačního softwaru (dále jen „SW“).

Podlicence je Uživateli poskytnuta v následujícím rozsahu:

  • Účelem užívání SW je provoz elektronické pokladny.
  • Uživatel je oprávněn užívat SW k účelu výše uvedenému.
  • Uživatel není oprávněn do SW zasahovat, zkoumat jeho principy a provádět zpětné inženýrství.
  • Uživatel není oprávněn udělovat oprávnění k využití SW třetím osobám.

Podlicence je po dobu Zkušebního období poskytována zdarma.

Uživatel podlicenci k užívání SW nabývá okamžikem spuštění Aplikace.

IV. Ochrana osobních údajů

Uživatel se nemusí pro účely užívání Aplikace jakkoli přihlašovat a tedy neposkytuje pro účely užívání aplikace žádné osobní údaje.

Prostřednictvím Aplikace jsou zaznamenávány provedené operace a tyto uchovávány pouze na zařízení Uživatele. Doba uchovávání údajů je závislá na velikosti vnitřního úložiště zařízení.

V. Funkcionality Aplikace

Pomocí Aplikace je možné prodávat zboží či služby – elektronicky se zadá částka, popis zboží a další nepovinné parametry, ty se zobrazí v podobě elektronické účtenky, kterou lze odeslat e-mailem. Ve spojení s vhodnou tiskárnou (např. Bixolon R200ii, Zebra ZQ110) lze účtenky tisknout a ve spojení s vhodným platebním terminálem (např. Ingenico iCMP) lze přijímat platby kartou Visa, Maestro, EC/MC. Služba umožňuje sledovat i historii transakcí, rozdělených na platby v hotovosti a platby kartou. Poslední užitečnou funkcí je přednastavení položek k prodeji včetně jejich pojmenování a obrázku – v současné době je pro ukázkové účely omezen počet těchto položek na 5.

VI. Uživatelská podpora

Vodafone k Aplikaci poskytuje pro osoby, které zároveň mají se společností Vodafone uzavřenu smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací základní telefonickou podporu k Aplikaci na lince Péče o zákazníky.

VII. Doba používání Aplikace

Aplikace je spuštěna v pilotním provozu do předpokládaného data 31.12.2015, kdy bude poskytování ukončeno, nerozhodne-li se Vodafone jinak.

Bez ohledu na výše uvedené je Vodafone oprávněn jednostranně kdykoliv i bez uvedení důvodu

(a)    omezit, změnit či ukončit provozování Aplikace a/nebo

(b)   změnit tyto Podmínky, jednotlivé funkcionality Aplikace,

a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Vodafone je oprávněn kdykoliv kteréhokoliv Uživatele vyloučit z užívání Aplikace, pokud tento uživatel porušuje tyto podmínky nebo platné právní předpisy, a to i v případě pouhého podezření na takové porušení. 

Uživatel je oprávněn kdykoliv Aplikaci deinstalovat.

VII. Výhrady

Aplikace se poskytuje „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“. Nezaručujeme, že tato Aplikace splní vaše očekávání nebo požadavky nebo, že bude nepřerušovaná a bezchybná. Pokud vaše zařízení nepodporuje příslušnou technologii, nemusíte být schopni používat některé funkcionality.

Společnost Vodafone využije při poskytování Aplikace přiměřené dovednosti a věnuje jim náležitou péči, ale nezaručuje, že jakýkoli obsah, který můžete uložit prostřednictvím Aplikace, nebude neúmyslně poškozen, narušen, ztracen či zničen nebo odstraněn. V případě výskytu takového incidentu společnost Vodafone nepřijímá žádnou odpovědnost. Za udržování vhodné alternativní zálohy a ochranu celého nahraného obsahu odpovídají výhradně Uživatelé.

Uživatel bere na vědomí, že Aplikace nemusí být funkční, pokud zařízení Uživatele nemá odpovídající parametry pro užití Aplikace, tedy zejména je-li vyčerpaná kapacita jeho úložiště nebo verze operačního systému nesplňuje minimální požadavky.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 27.5.2015. 

Vytisknout