Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky pro akci „získání čtyř dní SMSkování zdarma do sítě Vodafone při online dobití od 1.12.2011 do 29.2.2012“

  1. Akci při online dobíjení pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“).
  2. Akce se může zúčastnit každý zákazník společnosti Vodafone, který si v období od 1.12.2011 0:00 hod do 29.2.2012 23:59 hod dobije online (na https://dobijeni.vodafone.cz/ nebo přes Internetovou samoobsluhu) pomocí platební karty kredit pro předplacenou Vodafone kartu v minimální hodnotě 300 Kč. Dárek vždy získá dobíjené číslo, nikoli osoba, která dobití provedla.
  3. Zákazníkům, kteří splní uvedené podmínky (dobijí si kredit online pomocí platební karty), získá nejpozději do 48 hodin dárek a to čtyři dny SMSkování do sítě Vodafone zdarma.
  4. Předplacenou kartu lze dobít během této doby (1.12.2011 – 29.2.2012) i opakovaně s tím, že dárek zákazník obdrží při každém takovém dobití. Pokud ovšem dojde k opakovanému dobití v rámci jednoho kalendářního dne, či v průběhu čtyř dní, kdy je dárek aktivní, není další aktivace možná. Zákazník tak získá v tomto období dárek pouze jednou.
  5. Zákazník může SMSkovat zdarma již od okamžiku aktivace a po následující čyři kalendářní dny. O aktivaci bude zákazník informován SMS zprávou.
  6. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci této akce (zejména při dobíjení kreditu) a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech akce včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz nebude-li výslovně uveden termín pozdější
  9. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 27.1.2012 a plně nahrazují podmínky účinné od 28.12.2011

   Vytisknout