Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Sleva až 1000 Kč na zařízení Vodafone B3000“

 1. Nabídka „Sleva 1000 Kč na zařízení Vodafone B3000“ dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu (dále jen Nabídka) je určena zákazníkům Vodafone, kteří splňují dále podmínky uvedené níže.
 2. Při využití nabídky získá zákazník dodatečnou slevu na cenu zakoupeného zařízení na splátky. Daná sleva se uplatňuje na standardní cenu zařízení (vč. DPH).
 3. Sleva je platná pouze při nákupu zařízení Vodafone B3000  prostřednictvím služby „Vodafone splátky“ a zároveň se službou „Připojení bez kabelu“.  
 4. Nárok na slevu vzniká pouze při aktivním závazku minimálního měsíčního plnění a jen při pořízení zařízení na splátky (dle Podmínek služby Vodafone splátky) v rámci služby Připojení bez kabelu (dle Podmínek služby Připojení bez kabelu).
 5. Minimální výše platby předem (ustanoveno v podmínkách zařízení na splátky) při využití této nabídky nesmí klesnout pod úroveň 977 Kč s DPH. V případě, že by tomu tak bylo, bude sleva 500 Kč tak, aby se výše platby předem výsledné částce 977 Kč přiblížila co nejvíce. Např. Počáteční platba by měla být 1600 Kč, pak by po uplatnění slevy 1000 Kč byla výsledná cena pouze 600 Kč, což nesplňuje danou podmínku minimální Počáteční platby 977 Kč. Sleva bude tedy v tomto případě pouze 500 Kč, Počáteční platba bude pak 1100 Kč.
 6. Sleva neplatí při koupi s předplacenou kartou, při koupi zařízení bez služby „Připojení bez kabelu“, při koupi zařízení bez využití Vodafone splátek a při koupi zařízení bez závazku minimálního měsíčního plnění (MSL).
 7. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služby Vodafone splátky a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 6. 5. 2013. 

Vytisknout