Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Tarif pro studenta“

S účinností od 17.8.2015 není možné Nabídku nově aktivovat. Pro stávající uživatele Nabídky se podmínky nemění.

 1. „Studentská nabídka to: „dáš“ (dále jen „nabídka“) je určena pro studenty a umožňuje novým i stávajícím zákazníkům společnosti Vodafone získat buď:
  • 67 % slevu na měsíční poplatek Tarifu Fér 1499 na 12 měsíců (dále jen „Nabídka“) nebo,
  • 25 % slevu naTarif Fér 399 ve výši 249 Kč na 12 měsíců (dále jen nabídka)
 2. Nabídka není určena pro zákazníky OneNet a zákazníky se smlouvou o poskytování zvýhodněných podmínek (neuzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 3. Sleva není poskytována na cenu volání, SMS, ani dalších doplňkových služeb či poplatků.
 4. O aktivaci Nabídky může požádat nový i stávající zákazník, který dále splní současně navíc tyto podmínky:
  1. jeho věk je 18-26 let včetně,
  2. je studentem,
  3. má trvalý pobyt v České republice.

  Nabídka může být aktivována těmito způsoby:

  • Při aktivaci na prodejně nebo po telefonu pouze přímo uživateli telefonního čísla po jeho ústním prohlášení, že je studentem a splňuje i ostatní podmínky Nabídky; prohlášení nemůže být poskytnuto v zastoupení jinou osobou (rodiče, sourozenci).
  • Při aktivaci na e-shopu, Internetové samoobsluze pouze přímo uživateli telefonního čísla po jeho potvrzení, že splňuje podmínky Nabídky.
 5. O aktivaci nabídky může také požádat nový i stávající zákazník pro své dítě ve věku 6-18 let (studenta) (včetně), který splní následující podmínky:
  1. má trvalý pobyt v České republice,
  2. bude udělen souhlas se zpracováním rodného čísla dítěte (studenta), které bude Nabídku využívat, pro účely Nabídky,
  3. dítě (student) nevyužívá nabídku „Tarif dítě zdarma“.

  Nabídka může být aktivována:

  • na prodejně nebo po telefonu. Zákonný zástupce udělí souhlas se zpracováním rodného čísla studenta za účelem získání nabídky.
  • na e-shopu nebo Internetové samoobsluze po potvrzení zákazníka, že jeho dítě splňuje podmínky Nabídky. Zákonný zástupce udělí souhlas se zpracováním rodného čísla dítěte studenta za účelem získání nabídky.

  Po nabytí zletilosti dítěte je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit Vodafonu a požádat o převod smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací na telefonním čísle využívajícím Nabídku na zletilé dítě.

 6. Nabídku nemůže využít zákazník, který již využívá službu Po svém nebo službu Bez Obav. Dítě/student nemůže využívat současně více těchto Nabídek (tzn. dítě/student nemůže využít tuto Nabídku na více telefonních číslech). Dítě/student nemůže využívat nabídku „Tarif pro děti zdarma“ současně s touto Nabídkou.
 7. Nabídku není možné využívat současně s těmito službami: S jiným zvýhodněním na služby,
  1. Vodafone Passport data na den,
  2. Vodafone Passport data na stálo,
  3. Kamarádi, Kamarádi ze všech sítí,
  4. Sólo,
  5. Sleva na Chytré telefony,
  6. Zvýhodněný telefon 
  7. Prepaid platební metoda
  8. Program jednička,
  9. Program kamarádi na 2 roky zdarma,
  10. Program kamarádi zdarma navždy,
  11. Program rodina,
  12. Vodafone Passport data na den,
  13. Vodafone Passport data na stálo,
  14. Sólo
 8. Nabídka bude deaktivována v době mezi 21:00 hod. a 24:00 hod. posledního dne platnosti Nabídky. Po deaktivaci Nabídky zákazník může znovu požádat o její aktivaci, pokud splní opět všechny její podmínky.
 9. Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání nabídky a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání nabídky některou z podmínek nebo dojde k deaktivaci tarifu. Podmínka věku studenta či dítěte se přitom posuzuje jen k okamžiku aktivace nabídky. Jestliže dojde k deaktivaci Nabídky, bude poskytování služeb plně účtováno dle aktuálního Ceníku. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Férových tarifů, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 10. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 11. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 12. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 15. srpna 2014

Vytisknout