Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Právní podmínky nabídky „Partnerská SIM pro zákazníky společnosti Vodafone“ – krátkodobá marketingová akce podzim 2017

  1. Nabídka je určena stávajícím zákazníkům společnosti Vodafone, kteří jsou minimálně 18 měsíců nepřetržitě zákazníky společnosti Vodafone, a využívají služby s hodnotou minimálního měsíčního plnění 690 Kč a výše. Nabídka není určena pro zákazníky s rámcovou smlouvou a zákazníky Vodafone OneNet.
  2. V rámci nabídky může zákazník získat novou další SIM kartu s neomezeným voláním do všech sítí, neomezenými SMS do všech sítí a 500 MB dat za cenu 449 Kč měsíčně. Každý zákazník může získat celkem pouze 1 novou SIM kartu v rámci nabídky Partnerská SIM. Nabídku nelze aktivovat na předplacených kartách.
  3. SIM kartu je možné získat objednáním na našich stránkách (https://tam.je/simzavernost), případně na některé z našich prodejen nebo prostřednictvím telefonních linek Vodafone (*77). 
  4. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky Red LTE a Smart tarifů, Podmínky poskytování datových služeb, Podmínky nabídky Balíčky k předplaceným kartám Vodafonu, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  6. Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat, měnit nebo zrušit a to s účinností ode dne zveřejnění změn na www.vodafone.cz, nebude-li stanoven termín pozdější
  7. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21. 8. 2017

Vytisknout