Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky pro získání slevy na datový tarif na měsíc při online dobití od 6.10.2011 do 30.11.2011

 1. Akci při online dobíjení pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“).
 2. Akce se může zúčastnit každý zákazník společnosti Vodafone, který si v období od 6.10.2011 0:00 hod do 30.11.2011 23:59 hod dobije online (na https://dobijeni.vodafone.cz/ nebo přes Internetovou samoobsluhu) pomocí platební karty kredit pro předplacenou Vodafone kartu v minimální hodnotě 500 Kč a udělí souhlas s touto aktivací. Souhlas je potřeba udělit ještě před dobitím. Dárek vždy získá dobíjené číslo, nikoli osoba, která dobití provedla.
 3. Zákazníkům, kteří nemají aktivní žádný datový tarif a splní uvedené podmínky (dobijí si kredit online pomocí platební karty a dají nám souhlas s aktivací slevy na datový tarif), bude nejpozději do 48 hodin aktivován tarif Internet v mobilu, na který bude poskytnuta 100% sleva. Tarif Internet v mobilu se 100% slevou bude těmto zákazníkům poskytován do konce jeho účtovacího období a celé následující účtovací období. Po uplynutí této doby dojde k automatické deaktivaci datového tarifu Internet v mobilu.
 4. Zákazníkům, kteří mají aktivní datový tarif Internet v mobilu na den a splní uvedené podmínky, bude maximálně do 48 hodin aktivován tarif Internet v mobilu, na který jim bude poskytnuta 100% sleva. Tarif Internet v mobilu se 100% slevou bude těmto zákazníkům poskytován do konce účtovacího období a celé následující účtovací období. Po uplynutí této doby dojde k automatické deaktivaci datového tarifu Internet v mobilu s tím, že bude obnoven původní tarif Internet v mobilu na den.
 5. Zákazníkům, kteří již mají aktivní datový tarif Internet v mobilu a splní uvedené podmínky, bude v následujícím účtovacím období poskytnuta na tento tarif sleva ve výši 100%. Po uplynutí účtovacího období bude cena tarifu Internet v mobilu účtována dle platného Ceníku.
 6. Zákazníkům, kteří mají aktivní datový tarif Internet v mobilu naplno, Připojení na stálo nebo Připojení na dlouho a splní uvedené podmínky, bude v následujícím účtovacím období poskytnuta sleva ve výši 50% na jejich datový tarif (Připojení na stálo nebo Připojení na dlouho). Po uplynutí účtovacího období bude cena jejich datového tarifu účtována dle platného Ceníku.
 7. Zákazníkům, kteří mají aktivní datový tarif Připojení na skok nebo Připojení Vodafone karta a splní uvedené podmínky, bude maximálně do 48 hodin aktivován tarif Internet v mobilu, na který jim bude poskytnuta 100% sleva. Tarif Internet v mobilu se 100% slevou bude těmto zákazníkům poskytován do konce účtovacího období a celé následující účtovací období. Po uplynutí této doby dojde k automatické deaktivaci datového tarifu Internet v mobilu s tím, že nedojte k automatické obnově datového tarifu, který měl zákazník původně aktivován (tzn. tarif Připojení na skok nebo Připojení Vodafone karta). Pokud si zákazník neaktivuje jiný datový tarif, dojde v případě využívání datových služeb k automatické aktivaci datového tarifu Internet v mobilu na den.
 8. Předplacenou kartu lze dobít během období od 6.10.2011 do 31.10.2011 i opakovaně s tím, že dárek zákazník obdrží pouze při prvním dobití, při kterém dojde ke splnění podmínek. Totéž platí pro období od 1.11.2011 do 30.11.2011, tzn. že při opakovaném dobití v tomto období obdrží zákazník dárek pouze při prvním dobití, při kterém dojde ke splnění podmínek.
 9. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci této akce (zejména při dobíjení kreditu) a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech akce včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky Tarifů na míru a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 12. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 26.10.2011 a nahrazují podmínky ze dne 6.10.2011.