Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Speciální nabídka pro fanoušky facebookových stránek Vodafonu

 1. Nabídka Speciální nabídka pro fanoušky společnosti Vodafone na její facebookové stránce „Vodafone CZ“ (dále též jen „Nabídka“) je určena všem novým i stávajícím nefiremním zákazníkům a firemním zákazníkům bez smlouvy.
 2. Nabídka se vztahuje na čtyři pevně stanovené kombinace Tarifů na míru, které má zákazník aktivní nebo si nově aktivuje.

  Jedná se o kombinace:

  • Vodafone Internet v mobilu + neomezené volání a SMS 4 kamarádům v síti Vodafone + balíček zpráv 100 SMS za koncovou cenu po slevě 375 Kč vč. DPH
  • Vodafone Internet v mobilu + neomezené volání a SMS 4 kamarádům v síti Vodafone + hlasový balíček 20 minut za koncovou cenu po slevě 384 Kč vč. DPH
  • Vodafone Internet v mobilu naplno + neomezené volání a SMS 4 kamarádům v síti Vodafone + balíček zpráv 250 SMS za koncovou cenu po slevě 590 Kč vč. DPH
  • Vodafone Internet v mobilu naplno + neomezené volání a SMS 4 kamarádům v síti Vodafone + hlasový balíček 50 minut za koncovou cenu po slevě 635 Kč vč. DPH

  V rámci těchto kombinací je poskytována natrvalo sleva.

 3. Sleva bude poskytnuta pro nové zákazníky při aktivaci Tarifu na míru, stávajícím zákazníkům po jejím vyžádání od dalšího zúčtovacího období.
 4. Podmínkou pro získání a trvání slevy na výše uvedené kombinace Tarifů na míru je:
  • aktivace jedné z přednastavených kombinací balíčků Tarifů na míru a zachování této přednastavené kombinace po celou dobu využívání Nabídky
  • noví zákazníci: aktivace SIM karty do 30.4. 2011
  • zákazník musí být fanouškem společnosti Vodafone na její facebookové stránce „Vodafone CZ“
  • nabídka neplatí pro zákazníky s předplacenou kartou
 5. Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání nabídky a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání nabídky některou z podmínek a změní si zvýšením, snížením nebo deaktivací jednu či více komponent přednastavené kombinace Nabídky.
 6. Nárok na tuto Nabídku zaniká také při přechodu na jiný datový tarif, při zrušení datového tarifu Vodafone internet v mobilu a Vodafone Internet v mobilu naplno, při přechodu na Vodafone kartu nebo při ukončení smlouvy.
 7. Tuto Nabídku nelze kombinovat s programem Vyzkoušej a kup, tzn. že pokud zákazník v době trvání Nabídky využije u datového tarifu Vodafone Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno program Vyzkoušej a kup od 1.4.2011 do 31.5.2011, tak nemá na poskytnutí Nabídky nárok a obráceně. Dále tuto Nabídku nelze kombinovat s nabídkou Promo Solo natrvalo, Po svém, Solo při přechodu z předplacené karty na paušální tarif a s nabídkou Nabídka Program kamarádi na 2 roky zdarma.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Trvání této Nabídky není časově omezeno, avšak aktivace Nabídky je možná od 1.4.2011 do 31.5.2011.