Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Sleva až 2000 Kč na zařízení podporující LTE síť„

 1. Nabídka „Sleva až 2000 Kč na zařízení podporující LTE síť “ dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu (dále jen Nabídka) je určena zákazníkům Vodafone, kteří splňují dále podmínky uvedené níže.
 2. Při využití nabídky získá zákazník dodatečnou slevu na cenu zakoupeného telefonu na splátky. Daná sleva se uplatňuje na standardní cenu zařízení (vč. DPH).
 3. Sleva je platná pouze na zařízení podporující síť LTE, tj. telefony, tablety aj., označené v prodejnách společnosti Vodafone i ceníku souslovím „Turbo Internet“.
 4. Slevu může zákazník získat jen na telefonním čísle, ohledně kterého byla uzavřena smlouva se závazkem minimálního měsíčního plnění na dobu 24 měsíců.
 5. Minimální výše platby předem (ustanoveno v podmínkách zařízení na splátky) při využití této nabídky nesmí klesnout pod úroveň 977 Kč s DPH. V případě, že by tomu tak bylo, bude sleva ve výši1500 Kč, nebo 1000 Kč, nebo 500 Kč tak, aby se výše platby předem výsledné částce 977 Kč přiblížila co nejvíce. Např. Počáteční platba by měla být 2200 Kč, pak by po uplatnění slevy 2000 Kč byla výsledná cena pouze 200 Kč, což nesplňuje danou podmínku minimální Počáteční platby 977 Kč. Slevy bude tedy v tomto případě pouze 1000 Kč, Počáteční platba bude pak 1200 Kč.
 6. Sleva neplatí při koupi telefonu s předplacenou kartou, koupi telefonu bez využití Vodafone splátek a při koupi telefonu bez závazku minimálního měsíčního plnění (MSL), nebo s MSL nižším než 690 Kč.
 7. Nárok na slevu vzniká pouze při aktivním závazku minimálního měsíčního plnění 690 Kč a jen při pořízení zařízení na splátky (dle Podmínek služby Vodafone splátky).
 8. Tato nabídka není kombinovatelná s nabídkou „Promo sleva 100 Kč na zařízení podporující síť LTE 900 MHz“.
 9. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služby Vodafone splátky a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Nabídka platí od 10. 12.2013.
 14. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10. 12. 2013.

Vytisknout