Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky promo akce „Jsme s Vámi“ (dále dárek) k měsíčním datovým tarifům (platné do 31. 5. 2020)

Tato nabídka byla ukončena k 1. 6. 2020.

  1. Zákazníci s měsíčním datovým tarifem dostanou dvojnásobek základního FUP limitu zvětšení dat zdarma, který bude platit od 19. 03. 2020 do 30. 04. 2020.
  2. Na dárek nemají nárok zákazníci s tarifem Vodafone Flexi Data a ti, kteří mají jako datové řešení Připojení na den, Připojení pro služby a Vodafone M2M data, nebo Připojení na skok.
  3. O aktivaci balíčku dozvíte v OneNet samoobsluze, na záložce Čerpaní dat.
  4. Pokud zákazník svůj tarif změní, ztrácí nárok na dárek a dárek v podobě balíčku dat je deaktivován nejpozději k půlnoci dne zrušení tarifu.
  5. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období nebo okamžitě omezit/ukončit akci pro daného uživatele.
  6. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání dárku ke komerčním účelům, či v případě užívání dárku způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Tarifů na míru, Podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
  9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách https://www.vodafone.cz/podminky/nabidky-a-akce/podminky-promo-akce-jsme-s-vami/, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.  
  10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19. 03. 2020.