Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky “Karta pro partu s voláním do všech sítí na 30 dní zdarma a klíčenka jako dárek“

 1. Kartu pro partu s voláním do všech sítí na 30 dní zdarma (dále jen „nabídka“)
  získá každý zákazník, který si zakoupí Limitovanou edici Karta pro partu (dále jen „zákazník“) na vybraných partnerských prodejních místech.
 2. Klíčenku „Kecky“ (dále jen „dárek“) získá každý zákazník, který si koupí nabídku na prodejních místech.
 3. Tato nabídka je platná od 1. 11. 2014 do vyčerpání zásob 40.000 ks karet a dárků, nejpozději však do 31. 3. 2015.
 4. Prodejní místa, kde jsou nabídka a dárek k dispozici, jsou viditelně označena reklamními materiály (plakáty, wobblery) s vyobrazením dárku, startovacího balíčku Karta pro partu a logem Vodafonu.
 5. Nabídka a dárky jsou na jednotlivých prodejních místech dostupné vždy jen do vydání zásob dané prodejny.
 6. Jeden zákazník může tuto nabídku využít maximálně třikrát.
 7. Cena startovacího balíčku je 200 Kč, nabídka obsahuje počáteční kredit ve výši 100 Kč.
 8. Aktivací nabídky dojde k automatické jednorázové aktivaci Balíčku ke kartě – Volání do všech sítí. Aktivace je potvrzena SMS zprávou, poté je možné volat zdarma v naší síti a využít 100 minut pro volání do ostatních sítí v následujících 30-ti dnech.
 9. Pro tuto nabídku platí platný Ceník a podmínky Karty pro partu společnosti Vodafone.
 10. Zákazník má nárok na 1 dárek k 1 zakoupené Kartě pro partu s voláním v naší síti na 30 dní zdarma.
 11. Nárok na dárek musí zákazník uplatnit současně s koupí předplacené karty.
 12. Na dárek nelze uplatit reklamaci.
 13. Na tuto nabídku se nevztahuje 30 denní záruka spokojenosti.
 14. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 15. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 16. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 17.  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 1. 11. 2014

Vytisknout