Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Akce pro mobilní data po vyčerpání základního objemu dat. Pro smlouvy uzavřené od 4.11.2015

  1. Od 18.11.2015 do 6.1.2016 se mobilní data po vyčerpání základního objemu dat neúčtují u tarifů, které mají toto účtování nastavené jako výchozí.
  2. U těchto tarifů, které mají současně aktivní účtování dat po vyčerpání základního objemu dat, proběhne 6.1.2016 obnovení základního datového objemu. 
  3. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
  4. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  5. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, a to s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění nabídky na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější. Takto oznámené nebo zveřejněné změny, omezení či ukončení nabídky se dotýkají též nabídek již rozeslaných jednotlivým zákazníkům, nedotýkají se však nabídek, které již v mezidobí byly ze strany zákazníků akceptovány.
  6. Nabídka platí od 18.11. 2015 0:00 do 6. 1. 2016 24:00
  7. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 18. 11. 2015.

Vytisknout