Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Kredit poslední záchrany - platné do 31. 12. 2014

 1. Službu „Kredit poslední záchrany“ (dále jen „KPZ“) mohou využít stávající zákazníci společnosti Vodafone s předplacenými kartami, včetně zákazníků s tarifem s předplacenou platební metodou za těchto podmínek:
  1. jsou aktivními zákazníky Vodafonu po dobu minimálně 3 (tří) měsíců a zároveň
  2. dobili kredit na kartě s daným telefonním čísle v hodnotě minimálně 500Kč ( od 1.5.2014) a zároveň
  3. jejich aktuální kredit je nižší než 50Kč
 2. Služba KPZ není určena zákazníkům, kteří nesplňují podmínky z bodu 1 nebo využívají předplacenou kartu Oskarta a Studentfone.
 3. KPZ je služba, která zákazníkovi, který splňuje podmínky pro její využití, umožňuje vypůjčit si u Vodafonu kredit v hodnotě 50Kč.  Jiná částka není poskytována. Za poskytnutí této částky je zákazníkovi při dalším dobití automaticky stržen poplatek 5Kč. Tedy, z dalšího dobití je strženo celkem 55  Kč.
 4. KPZ lze využít pouze 1x před následným dobitím kreditu. Dále službu KPZ lze využít maximálně 99x v průběhu každých 12 měsíců.
 5. O možnosti využít tuto službu je zákazník, který splňuje podmínky, automaticky informován v případě, že jeho kredit je nižší než 50Kč a pokouší se uskutečnit hovor. Využití KPZ není povinné.
 6. V případě, že zákazník splňuje podmínky dle bodu 1, může si službu také sám aktivovat v internetové samoobsluze Vodafonu, v aplikaci Můj Vodafone nebo zasláním SMS zdarma ve tvaru KPZ 50 na číslo 7700.
 7. Připsání kreditu je po potvrzení objednávky KPZ okamžité.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 8.11.2014. 

Vytisknout