Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Buďte o krok napřed s internetem v mobilu - platné do 31.1.2012

 1. Nabídka Buďte o krok napřed s internetem v mobilu (dále též jen „Nabídka“) je určena všem novým i stávajícím zákazníkům za níže uvedených podmínek. Nabídka obsahuje následující prvky, které lze využívat nezávisle na sobě:
  1. Prodloužené víkendy zdarma pro zákazníky s tarifem Internet v mobilu na den
  2. Dvojnásobný FUP limit pro zákazníky s měsíčními datovými tarify
  3. Aplikace zdarma pro uživatele chytrých telefonů
  4. Soutěž o chytré telefony
  5. Dodatečné slevy na chytré telefony pro zákazníky s měsíčními datovými tarify
  6. Neomezený tarif v rámci Speciální edice Tarifu na míru
  7. Dvojnásobný objem volných minut pro vybrané balíčky v rámci Speciální edice Tarifů na míru
  8. Nabídka slevy pro volání u předplacené Karty na víkend (Karty na míru)

  Podrobné podmínky těchto jednotlivých nabídek jsou uvedeny níže.
 2. Prodloužené víkendy zdarma pro zákazníky s tarifem Internet v Mobilu na den
  1. Tato nabídka je určena všem zákazníkům Vodafone, kteří si aktivují datový tarif Internet v mobilu na den. Nabídka platí od 1.11.2011 do 31.1.2012.
  2. Při aktivaci datového tarifu Internet v mobilu na den mezi 0:00 hodin v pátek a 24:00 v neděli poskytne Vodafone 100% slevu na poplatek za tento tarif, tzn. za aktivaci a využívání tarifu nebude zákazníkům účtován poplatek.
  3. Tato nabídka je automaticky aktivována pro všechny zákazníky při splnění podmínek této nabídky, tzn. o nabídku zákazník nemusí žádat.
 3. Dvojnásobný FUP limit pro zákazníky s měsíčními datovými tarify
  1. Tato nabídka je určena všem zákazníkům Vodafone, kteří mají aktivní nebo si aktivují datový tarif Internet v mobilu, Internet v mobilu naplno nebo Připojení na stálo (dále jen „měsíční datové tarify“). Nabídka platí od 1.11.2011 do 31.1.2012.
  2. FUP limit u měsíčních datových tarifů bude po dobu platnosti nabídky zvýšen na dvojnásobek své běžné výše (dle příslušného tarifu), tzn. Internet v mobilu: FUP 300 MB, Internet v mobilu naplno: FUP 1200 MB, Připojení na stálo: FUP 6GB.
  3. Tato nabídka je automaticky aktivována pro všechny zákazníky při splnění podmínek této nabídky, tzn. o nabídku zákazník nemusí žádat.
  4. Po skončení platnosti této nabídky dojde ke snížení FUP limitu na jeho původní výši, resp. na výši dle podmínek příslušného tarifu. Pokud dojde ke snížení FUP limitu v průběhu zúčtovacího období zákazníka, bude výše čerpání FUP limitu určena poměrně s tím, že rozhodné bude procentuální čerpání limitu. To znamená, že po skončení nabídky zůstane procento vyčerpání FUP limitu stejné (např. pokud bude vyčerpáno 150 MB z 600 MB, tedy 25% FUP limitu, bude zákazníkovi přepočteno čerpání tak, aby odpovídalo 25% čerpání limitu po jeho snížení, v tomto případě tedy bude čerpání přepočteno na 37,5MB z 300 MB).
 4. Aplikace zdarma pro uživatele chytrých telefonů
  1. Tato nabídka je určena všem zákazníkům Vodafone, kteří jsou vybaveni dotykovými telefony s operačním systémem Android, iOS a Symbian. Nabídka platí od 1.11.2011 do 31.1.2012.
  2. Zákazníci, kterým je nabídka určena budou mít možnost stáhnout si aplikaci „Velikonoční ošatka“, která poskytuje každý den tipy na aplikace, obsah (aplikace) nebo slevy spojené s využíváním internetu v mobilu.
  3. Aplikace poskytované ze strany Vodafone jsou ve vyznačeném dni aplikačního kalendáře k dispozici zdarma, avšak jen na dobu uvedenou v aplikaci Velikonoční ošatka, obvykle jen několik dní (nebo také jen příslušný den). Po uplynutí této lhůty jsou aplikace dostupné za běžných komerčních podmínek poskytovatelů aplikací, popř. nemusí být dostupné.
  4. Slevy na nákupy zboží a služeb třetích stran distribuované prostřednictvím aplikace „Velikonoční ošatka“ se přiměřeně řídí použitelnými ustanoveními podmínek služby Vodafone Menu, které jsou dostupné na www.vodafone.cz/podminky.
  5. Vodafone nenese žádnou odpovědnost za případné škody spojené s užíváním aplikace, ani za aplikace jiných poskytovatelů či plnění třetích stran na základě využití slev.
  6. Instalací aplikace do telefonu uživatel akceptuje podmínky spojené s akcí Aplikace zdarma pro uživatele chytrých telefonů.
 5. Soutěž o chytré telefony
  • Soutěž se řídí vlastními podmínkami, které jsou dostupné na www.vodafone.cz/velikonoce
 6. Dodatečné slevy na chytré telefony pro zákazníky s měsíčními datovými tarify
  1. Tato nabídka je určena všem zákazníkům Vodafone, kteří splní níže uvedené podmínky. Nabídka platí od 1.11.2011 do 31.12.2011.
  2. Dodatečné sleva je poskytována pouze na dotované telefony pořízené ke konkrétní SIM kartě zákazníka.
  3. O dodatečnou slevu může zákazník požádat při pořízení nové SIM karty a současné:
   1. aktivaci hlasového balíčku Tarifu na míru tarifu (obsahující minimálně 20 volných minut) a současné aktivaci měsíčního datového tarifu;
   2. koupi telefonu v rámci periodického programu na obměnu telefonu (HSRP) a současné aktivaci měsíčního datového tarifu; nebo
   3. koupi telefonu v rámci periodického programu na obměnu telefonu (HSRP) k SIM kartě s již aktivním měsíčním datovým tarifem.
  4. Zákazník může získat dodatečnou slevu v následující výši:
   1. zákazník bez písemné smlouvy, který se zaváže užívat měsíční datový tarif nejméně po dobu 6 měsíců, získá dodatečnou slevu ve výši 500 Kč (vč. DPH), a to z dotované ceny telefonu (dotovaná cena telefonu je určena v závislosti na zvolené výši minimálního měsíčního plnění);
   2. zákazník bez písemné smlouvy, který se zaváže využívat měsíční datový tarif nejméně po dobu 12 měsíců a zároveň se zaváže k minimálnímu měsíčnímu plnění minimálně ve výši 477 Kč (vč. DPH) měsíčně, získá dodatečnou slevu ve výši 2.000 Kč (vč. DPH) z dotované ceny telefonu (dotovaná cena telefonu je určena v závislosti na zvolené výši minimálního měsíčního plnění).
   3. firemní zákazník (podnikatel) bez písemné smlouvy, který se zaváže využívat měsíční datový tarif nejméně po dobu 6 měsíců a zároveň se zaváže k minimálnímu měsíčnímu plnění minimálně ve výši 477 Kč (vč. DPH) měsíčně, získá dodatečnou slevu ve výši 2.000 Kč (vč. DPH) z dotované ceny telefonu (dotovaná cena telefonu je určena v závislosti na zvolené výši minimálního měsíčního plnění).
 7. Neomezený tarif v rámci Speciální edice Tarifů na míru
  1. Tato nabídka je určena všem zákazníkům Vodafone, kteří splní níže uvedené podmínky.
  2. Nabídka se vztahuje na tuto přednastavenou kombinaci balíčků Tarifu na míru, které si zákazník od 1.11.2011 do 31.12.2011 aktivuje. Jedná se o tuto kombinaci:
   1. hlasový balíček Neomezené volání,
   2. SMS balíček Neomezené SMS,
   3. datový tarif Internet v mobilu naplno.

   V rámci této nabídky získá zákazník výše uvedenou kombinaci za měsíční poplatek 1.502,42 Kč (vč. DPH) měsíčně. Zákazník nárok na tuto cenu nenávratně ztrácí v okamžiku, kdy přestane splňovat podmínky pro její získání (tedy v okamžiku, kdy bude některý z uvedených balíčků deaktivován).
  3. Stávající zákazník s písemnou smlouvou může tuto nabídku využít pouze v případě, že výše uvedená kombinace balíčků bude aktivována na nově pořízené SIM kartě/SIM kartách, nebo v rámci procesu prodloužení jeho písemné smlouvy. U stávajících zákazníků platí uvedená výše měsíčního poplatku nejdéle do uplynutí doby trvání jejich písemné smlouvy uvedené ve smlouvě v okamžiku využití nabídky (tzn. následným prodloužením trvání smlouvy se trvání nabídky neprodlužuje).
  4. Stávající zákazník s písemnou smlouvou, který žádá o aktivaci této nabídky v rámci změny tarifu na svém stávajícím čísle, může tuto nabídku využít. Podmínkou získání této nabídky je navýšení Minimálního měsíčního plnění zákazníka. Zákazník, jehož písemná smlouva má méně jak 6 měsíců do konce, může tuto nabídku získat pouze v rámci procesu prodloužení smlouvy. Aktivací této nabídky na stávajícím telefonním čísle zákazník automaticky přichází o všechny předchozí slevy, které na tomto čísle má. Nabídku není možné získat na internetové samoobsluze, pouze na lince Péče o firemní zákazníky nebo u obchodního zástupce.
  5. Nabídku není možné jakýmkoliv způsobem kombinovat s novým či již zakoupeným dotovaným telefonem.
   1. nový zákazník, který si pořídí Vánoční edici neomezeného balíčku do všech sítí, má nárok na zvýhodněný telefon po dvou letech od aktivace balíčku při splnění standardních pravidel
   2. pokud stávající zákazník zruší Vánoční edici neomezeného balíčku do všech sítí, může si vzít zvýhodněný telefon, jakmile mu na něj vznikne nárok dle standardních pravidel
   3. pokud stávající zákazník využil nabídku zvýhodněného telefonu a neběží mu již závazek (6 měsíců), nabídku si může pořídit, ale běží mu nová lhůta 2 roky pro pořízení zvýhodněného telefonu
   4. pokud stávající zákazník využil nabídku zvýhodněného telefonu, a stále mu běží závazek na zvýhodněný telefon (6 měsíců), nabídku nemůže využít
   5. pokud si zákazník v minulosti pořídil Speciální edici Tarifu na míru se zvýhodněným telefonem + využil Vánoční slevu na chytré telefony – nemůže si tarif změnit na Vánoční edici neomezeného balíčku do všech sítí, nabídku nemůže využít , protože mu běží závazek na telefon, který si pořídil
  6. Přechod stávajících tarifních zákazníků Vodafone na tuto nabídku je možný. V případě, že si nabídku aktivuje stávající zákazník s aktivní slevou Po svém, o tuto slevu přichází na celém účtu. Nabídku není možné kombinovat se službou Po svém.
  7. V případě, že zákazník změní/zruší výše uvedený SMS balíček nebo balíček Internet v mobilu naplno, o slevu přichází a bude mu účtována plná cena za balíček Neomezené volání.
  8. Aktivace speciální edice neomezeného balíčku je možná pouze jednou.
  9. Nabídka není určena pro členy asociačních nabídek a nabídek ZAME.
 8. Dvojnásobný objem volných minut pro vybrané balíčky v rámci Speciální edice tarifů na míru
  1. Tato nabídka je určena všem zákazníkům Vodafone, kteří si v době od 15.11.2011 do 31.1.2012 aktivují kteroukoliv ze tří přednastavených kombinací Tarifů na míru:
   1. Internet v mobilu + hlasový balíček 100 minut + balíček zpráv 50 SMS za zvýhodněnou cenu 365,02 Kč (vč. DPH) měsíčně;
   2. Internet v mobilu + hlasový balíček 250 minut + balíček zpráv 100 SMS za zvýhodněnou cenu 556,60 Kč (vč. DPH) měsíčně;
   3. Internet v mobilu naplno + hlasový balíček 500 minut + balíček zpráv 100 SMS za zvýhodněnou cenu 796,58 Kč (vč. DPH) měsíčně.
  2. Stávající zákazník s písemnou smlouvou může tuto nabídku využít pouze v případě, že výše uvedená kombinace bude aktivována na nově pořízené SIM kartě/SIM kartách, nebo v rámci procesu prodloužení jeho písemné smlouvy. U stávajících zákazníků platí uvedená výše měsíčního poplatku nejdéle do uplynutí doby trvání jejich písemné smlouvy uvedené ve smlouvě v okamžiku využití nabídky (tzn. následným prodloužením trvání smlouvy se trvání nabídky neprodlužuje).
  3. Stávající zákazník s písemnou smlouvou, který žádá o aktivaci této nabídky v rámci změny tarifu na svém stávajícím čísle, nemůže tuto nabídku využít.
  4. K této nabídce může získat slevu na dotovaný telefon pouze firemní zákazník a to ve výši 500 Kč k balíčkům dle bodů 8. a. i. , 8. a. ii.; slevu 1000 Kč k balíčku dle bodu 8. a. iii. . Jinak není možné jakýmkoliv způsobem nabídku s novým či již zakoupeným dotovaným telefonem kombinovat.
   1. nový zákazník, který si pořídí balíček s dvojnásobným počtem volných minut má nárok na zvýhodněný telefon po dvou letech od aktivace balíčku při splnění standardních pravidel
   2. pokud stávající zákazník zruší balíček s dvojnásobným počtem volných minut, může si vzít zvýhodněný telefon, jakmile mu na něj vznikne nárok dle standardních pravidel
   3. pokud stávající zákazník využil nabídku zvýhodněného telefonu a neběží mu již závazek (6 měsíců), nabídku si může pořídit, ale běží mu nová lhůta 2 roky pro pořízení zvýhodněného telefonu
   4. pokud stávající zákazník využil nabídku zvýhodněného telefonu, a stále mu běží závazek na zvýhodněný telefon (6 měsíců), nabídku nemůže využít
  5. Přechod stávajících tarifních zákazníků Vodafone na tuto nabídku je možný. V případě, že si nabídku aktivuje stávající zákazník s aktivní slevou Po svém, o tuto slevu přichází na celém účtu. Nabídku není možné kombinovat se službou Po svém.
  6. V případě, že zákazník zruší výše uvedený datový balíček, o slevu přichází a bude mu účtována plná cena za balíčky volání a SMS.
  7. Aktivace speciální edice neomezeného balíčku je možná pouze jednou.
  8. Nabídka není určena pro členy asociačních nabídek a nabídek ZAME.
 9. Nabídka slevy pro volání u předplacené Karty na víkend (Karty na míru)
  1. Tato nabídka je určena všem zákazníkům Vodafone, kteří si v období od 15.11.2011 do 31.3.2012 aktivují předplacenou Kartu na víkend (Kartu na míru).
  2. Zákazníci, kteří splní podmínky nabídky, získají do 31.3.2012 slevu na volání (v rámci Karty na víkend (Karty na míru)) do všech sítí v ČR (s výjimkou čísel se zvláštním tarifem) z původní ceny volání ve výši 6,50 Kč/min na 3,50 Kč/min (včetně DPH).
  3. Podmínkou pro trvání slevy po 31.3.2012 je pravidelné dobíjení kreditu u Karty na víkend (Karty na míru). Od 1.4.2012 bude zákazníkům, kteří splnili podmínky nabídky dle bodu b) poskytována sleva v daném kalendářním měsíci za podmínky, že si vždy v průběhu tohoto kalendářního měsíce jednorázově dobijí kredit částkou minimálně 300 Kč. Pokud zákazník nesplní podmínku pro další trvání slevy, o tuto slevu nenávratně přichází (tzn. při dalším dobití již slevu nezíská a bude mu účtována částka dle aktuálního Ceníku).
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky kterékoliv části této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 22.11.2011 a nahrazují podmínky ze dne 1.11.2011

Vytisknout