Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky vánoční nabídky 2019: „100x 2 hodiny neomezených dat“

Rozbalte si v aplikaci Můj Vodafone 100 dárků v podobě neomezených dat, surfujte, chatujte, hrajte hry, prostě užívejte si internet, ať jste kdekoliv.

Máme pro vás Nabídku, která obsahuje 100x 2 hodiny neomezených dat zdarma v obdobích od 15. listopadu 2019 do 14. prosince 2019 a od 15. prosince 2019 do 14. ledna 2020, kdy v každém ze dvou období najdete v aplikaci Můj Vodafone dárek v podobě 50 balíčků, celkem tedy 100 balíčků. Balíček s názvem „Vodafone Data Neomezeně – 2h“ obsahuje 2 hodiny neomezených dat jak v objemu, tak v rychlosti, bez čerpání datového objemu v rámci tarifu.

1.  Kdo může vánoční dárek využít

Vánoční Nabídku může využít každý, kdo má aktivní měsíční datový balíček a nemá vyčerpána všechna mobilní data v rámci svého datového tarifu.

Nabídka není kombinovatelná s tarify:

  • Předplacená karta 30,
  • Mobilní připojení Turbo,
  • Připojení na dlouho,
  • Připojení na skok,
  • Připojení pro služby,
  • Připojení bez kabelu/+/Naplno,
  • Připojení na stálo,
  • Pevný internet,
  • Tarify s balíčkem Připojení bez kabelu naplno – Neomezeně
  • Vodafone Neomezený/Vodafone business neomezený +.

Nabídka taktéž neplatí pro zákazníky Vodafone OneNet.

2.  Aktivace a deaktivace Nabídky

Nabídku je možné vyzvednout pouze v aplikaci Můj Vodafone na hlavní straně. Dvouhodinový balíček je možné aktivovat až 100x a to vždy v aplikaci Můj Vodafone.

Platnost Nabídky je od 15. 11. 2019 do 14. 12. 2019 a od 15. 12. 2019 do 14. 1. 2020. V každém ze dvou období bude k dispozici 50 balíčků, celkem tedy 100 neomezených dvouhodinovek. Po 14. lednu bude Nabídka ukončena.

Ve chvíli, kdy se neomezená dvouhodinovka aktivuje, přijde SMS zpráva o tom, do kdy daný balíček platí. Čas vypršení balíčku je uvedený také v aplikaci Můj Vodafone. Po skončení dvouhodinového bloku nebo vyčerpání všech 100 balíčků jsou data účtována dle platného ceníku.

Nevyužité balíčky se k 14. 12. 2019 a 14. 01. 2020 deaktivují a nelze je převést do následujícího období.

3.  Společná ustanovení

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky vánoční nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

V případě podezření na zneužití Nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu na telefonním čísle.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. 11. 2019.

Vytisknout