Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Vezměte si dvě firemní čísla a vyberte si dárek

 1. Nabídka Vodafonu Vezměte si dvě firemní čísla a vyberte si dárek (dále jen „Nabídka“) zahrnuje možnost získat odměnu v podobě USB modemu Vodafone Mobile Connect flash K2540 za 1 Kč včetně DPH nebo dodatečnou slevu na vybraný telefon v hodnotě 500 Kč.
 2. Nabídku mohou získat všichni firemní zákazníci Vodafonu (tj. podnikatelé dle platných právních předpisů).
 3. Nárok na odměnu získá firemní zákazník v případě, že si v období od 1.10.2008 do 31.10.2008 objedná v rámci jedné objednávky minimálně 2 nové SIM karty s Nabitým tarifem a tyto SIM karty si aktivuje. Objednávku je nutné učinit prostřednictvím zákaznické linky Vodafonu na tel. č. 800 77 77 00 nebo v jakékoli provozovně Vodafonu s výjimkou Vodafone turné a Vodafone na cestách.
 4. Nárok na odměnu musí firemní zákazník uplatnit současně s učiněním objednávky. V opačném případě zákazník ztrácí na odměnu nárok.
 5. Firemní zákazník má možnost si jako odměnu vybrat USB modem Vodafone Mobile Connect flash K2540 za 1 Kč včetně DPH nebo nárok na získání dodatečné slevy na vybraný telefon v hodnotě 500 Kč.
 6. V případě, že si firemní zákazník zvolí jako odměnu nárok na získání dodatečné slevy ve výši 500 Kč na telefon, získá slevu ve výši 500 Kč z ceny telefonu, přičemž je nerozhodné, zda se jedná o telefon za standardní cenu nebo cenu zvýhodněnou. Je-li cena telefonu před slevou nižší než 507 Kč včetně DPH, nelze uplatnit slevu v plné výši, ale pouze částečně a to tak, že cena telefonu po slevě není nikdy nižší než 7 Kč včetně DPH.
  1. Telefon, na který má být uplatněna sleva, si musí firemní zákazník objednat (pořídit) v rámci objednávky uvedené v čl. 3 těchto podmínek. V opačném případě ztrácí na poskytnutí odměny nárok.
  2. V případě, že je firemnímu zákazníkovi poskytnuta sleva z ceny zvýhodněného telefonu a firemní zákazník poruší Podmínky koupě zařízení za zvýhodněnou cenu, firemní zákazník bere na vědomí, že Vodafone je oprávněn doúčtovat mu rozdíl mezi standardní cenou telefonu a zvýhodněnou cenou telefonu, včetně poskytnuté slevy ve výši 500 Kč.
  3. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností do budoucna se uvádí, že v případě, že firemní zákazník využije tzv. Záruku spokojenosti, bude mu vrácena kupní cena telefonu, kterou skutečně uhradil, tzn. cena po slevě.
 7. Každý firemní zákazník má za celou dobu trvání Nabídky nárok pouze na jednu odměnu na jeden zákaznický účet (tzn. i když si objedná 10 SIM karet s Nabitým tarifem, má nárok pouze na jednu odměnu, a to i v případě, že učiní 5 objednávek).
 8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2008.

Vytisknout