Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky tarifu Vodafone Roaming na den platné do 26. 5. 2013

 1. Tarif Vodafone roaming na den (dále je „Tarif“) je určen všem zákazníkům Vodafone s výjimkou zákazníků One Net.
 2. Tarif lze aktivovat a používat pouze s hlasovými a sms balíčky Tarifů na míru; Student na míru a dále s datovými tarify určenými pro mobilní telefony (Připojení pro mobil standard, Připojení pro mobil super, Připojení pro mobil premium, Připojení pro mobil premium+, Internet v mobilu a Internet v mobilu naplno (dále jen „Domácí tarif“).
 3. Tarif nelze kombinovat s ostatními datovými tarify a tarifem Vodafone Passport data na den, Vodafone Passport data na stálo, Vodafone Passport roaming a Vodafone World roaming. Do 6.6.2012 není možné Tarif kombinovat s hlasovým balíčkem 20 minut Tarifů na míru.
 4. Tarif je možné kombinovat s pořízením zvýhodněného telefonu.
 5. Tarif lze využít pouze v zemích roamingové zóny 1, tedy v těchto zemích: : Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Man, Martinik, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie.
 6. Aby mohl zákazník využívat tento Tarif, musí si jej aktivovat předem buď v internetové či mobilní samoobsluze, přes operátora Linky péče o zákazníky nebo na prodejně Vodafonu. Účtování podle Tarifu začne až ve chvíli uskutečnění odchozího hovoru, sms, dat či po přijetí hovoru. Aktivace Tarifu není možná v případě, že je zákazník ve využívání služeb omezen. Aktivace i deaktivace Tarifu je zdarma a probíhá ihned. Tarif je aktivní do té chvíle, dokud jej zákazník nedeaktivuje.
 7. Využitím Tarifu zákazník za denní poplatek 99 Kč využívá volné minuty, sms a data svého Domácího tarifu v zemích uvedených v bodě 5 Podmínek. Konkrétně, čerpat volné jednotky Domácího tarifu lze pouze při volání a sms v rámci dané země zóny 1 a ze země v zóně 1 do České republiky. Nevztahuje se na volání a sms mezi zeměmi v zóně 1 či mimo ni – účtuje se automaticky cena za volání a sms za ceny Volání do zahraničí dle aktuálního Ceníku. Po vyčerpání volných jednotek z domácího tarifu platí jednotná cena 6,55 Kč za minutu hovoru (odchozí hovory) a 1,51Kč za sms v zóně 1.
 8. V případě zrušení či změny Domácího tarifu, který umožňuje aktivaci Tarifu (dle odst. 1 těchto podmínek) na jiný tarif, který aktivaci Tarifu neumožňuje, dojde k automatické deaktivaci Tarifu.
 9. U balíčku Tarifu na míru - Neomezené volání je nastaven maximální denní limit využití 100 volných minut (od začátku využívání Tarifu do 23.59 hodin téhož dne). Po jeho dosažení již není možné čerpat další volné minuty a je účtována cena 6,55Kč za minutu hovoru (za odchozí hovory) v zóně 1.
 10. Poplatek 99Kč se účtuje za využití Tarifu od uskutečnění prvního hovoru (odchozí či příchozí hovor), sms či využití datových služeb do 23:59hod téhož dne.
 11. V případě, že započatý hovor v jednom dni přesáhne do dalšího dne, další poplatek se neúčtuje. V případě využívání datových služeb přes půlnoc, dochází k naúčtování nového denního poplatku 99Kč.
 12. Na službu či denní poplatek se nevztahují pravidla poměrného účtování.
 13. Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH.
 14. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky Tarifů na míru, podmínky datových tarifů včetně podmínek FUP (s možností zakoupení dodatečného FUP limitu) a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 15. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 16. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 17. Podmínky tarifu Vodafone roaming na den jsou platné od 1. 6. 2012.

Vytisknout