Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Apple iPhone 4 8GB za 1 Kč“

  1. Mobilní telefon značky iPhone 4 8GB je možno koupit za 1 Kč s tarifem Red Premium nebo jakýmkoliv jiným měsíčním tarifem. Podmínkou je uzavření smlouvy se závazkem minimálního měsíčního plnění ve výši 1290 Kč na 24 měsíců.
  2. Podmínkou uskutečnění nákupu je složení dodatečné Volací jistiny ve výši 5.000 Kč (tj. běžná výše Volací jistiny ve výši 500 Kč bude navýšena na 5.500 Kč).
  3. Nabídka je omezena na maximálně 2 ks na zákazníka.
  4. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  5. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  7. Nabídka platí do 30.6.2013 nebo do vyprodání zásob. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27. 5. 2013.

Vytisknout