Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby „Zálohování a přenos obsahu telefonu” platné do 30. 9. 2020

Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), na zálohování telefonu a přenosu obsahu pro její zákazníky, a dále všechny, kteří o tuto službu požádají (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

 1. Zálohování a přenos kontaktů a obsahu telefonu probíhá prostřednictvím zařízení Cellebrite Touch (RedBox). Jedná se o multifunkční samostatné zařízení, které dokáže přenášet data mezi telefony různých značek nebo zálohovat jejich paměti.
 2. Přenos dat a zálohování na paměťové SD karty nebo USB flash disky je možný u více jak 3 000 modelů mobilních telefonů (včetně typů Smartphone a PDA jako je Apple iPhone, Android, Symbian, OS Windows Phone 7, Microsoft Mobile, Palm OS a Blackberry).
 3. Doba přenosu/zálohy závisí na velikosti přenášených dat.
 4. Cena za přenos dat se řídí aktuálním Ceníkem.
 5. Před započetím přenosu dat bude zájemce o přenos seznámen s technologiemi a postupem použitými při přenosu dat a výslovně upozorněn na rizika s tím spojená.
 6. Zájemce o přenos dat bere na vědomí, že při přenosu dat může dojít ke ztrátě či poškození přenášených dat. Za případnou ztrátu či poškození dat v souvislosti s jejich přenosem nese odpovědnost výhradně majitel telefonu.
 7. Společnost Vodafone žádným způsobem neukládá zákazníkova zálohovaná nebo přenášená data.
 8. Zájemce o přenos dat je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje před i po provedení úkonu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 9. Při přenosu obsahu dat dojde ke smazání stávajících dat v novém telefonu (výjimkou mohou být některé chytré telefony).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2012.

Vytisknout