Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Doporuč a získej pro prodejny

Tyto podmínky služby Doporuč a získej platí pouze pro prodejnu v Chomutově, Palackého 4504 a prodejnu v Mostě, OC Central, Radniční 3400.

  1. Programu Doporučte a získejte se mohou zúčastnit všichni nefiremní zákazníci Vodafonu a firemní zákazníci beze smlouvy v novém systému.
  2. Zákazníci mohou Vodafonu doporučit neomezené množství nových zákazníků. Novým zákazníkem se rozumí fyzická osoba (RČ) nebo firma (IČ), která ještě nemá ve Vodafonu aktivovánu žádnou SIM kartu (není stávajícím zákazníkem Vodafone).
  3. Odměnu získáte, když si Vámi doporučený zákazník pořídí některý z aktuálně nabízených tarifů. V případě, že si pořídí více telefonních čísel (SIM karet), získáte odměnu za každou z nich.
  4. Odměna za doporučení je 100 volných minut do všech sítí(platí pro Tarif na míru, Karta na míru, Tarify Naplno, Odepiš, Mezi námi, Vodafone Divoká karta, Vodafone Nabitá karta, Vodafone karta speciální edice, Vodafone karta bez limitu, Vodafone karta) nebo kredit 500Kč (Nabité tarify).
  5. Podmínkou pro vyplacení odměny jsou: celková měsíční útrata doporučeného za Vodafone služby za první 3 měsíce alespoň 450Kč. Vodafone služba nejsou například platby za Premium SMS či Audiotex. Kredit u zákazníka využívající předplacenou kartu musí být utracený – nestačí jej pouze dobít. Doporučený musí mít dobrou platební historii (faktury za služby musí být včas a řádně uhrazeny).
  6. Odměna je připsána automaticky 4 měsíce od aktivace doporučeného zákazníka a bez ohledu na to, zda doporučený bude za služby Vodafone platit dobíjením či Vyúčtováním či zda svou platební metodu změní. Zákazník dostane informační SMS o přidělení odměny. Pokud zákazník před připsáním odměny změní své telefonní číslo u Vodafonu k připsání odměny nedojde.
  7. Doba čerpání odměny je neomezená. Jednotky odměny se čerpají před standardními jednotkami.
  8. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín. Vodafone si vyhrazuje právo na zrušení programu bez náhrady. Výše uvedeným nebude dotčen nárok na získání odměny, který vznikl před zrušením programu.
  9. Tyto podmínky jsou účinné od 8. 11. 2010 do 31. 12. 2013. Nárok na odměnu získanou v rámci programu Doporučte a získejte platného do tohoto data zůstává nedotčen.

Vytisknout