Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Neomezené víkendové volání v síti Vodafone“

  1. Nabídku „Neomezené víkendové volání v síti Vodafone“ může využít každý zákazník, který navštíví webovou stránku Vodafone eShop, kde si pořídí novou SIM kartu a splní další podmínky této nabídky.
  2. Neomezené víkendové volání v síti Vodafone získává zákazník na nově pořízené SIM kartě při první aktivaci některého z tarifů v rámci Speciální edice Tarifu na míru (Zvýhodněné tarify), při aktivaci některého hlasového balíčku v rámci Tarifu na míru kromě balíčku 0 volných minut, nebo při aktivaci některého hlasového balíčku v rámci tarifu Student na míru.
  3. Zákazník nemá nárok na tuto nabídku při aktivaci Společného tarifu na míru a datových tarifů, pokud si je aktivuje mimo rámec Speciální edice Tarifů na míru (Zvýhodněných tarifů) či bez hlasového balíčku Tarifů na míru nebo Student na míru.
  4. Zákazník o nabídku nenávratně přichází v případě, pokud přestane splňovat podmínky pro její získání, tedy zejména pokud si deaktivuje si hlasový balíček (přejde na hlasový balíček 0 volných minut), nebo nebude mít aktivní tarif ze Speciální edice tarifu na míru, nebo dojde na příslušném telefonním čísle k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování).
  5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  6. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 26.6. 2012.

Vytisknout